Trimbos en KOPP/KOV

Het Trimbos-instituut streeft naar een gezonde ontwikkeling en het bevorderen van de mentale gezondheid van kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen, ook als zij inmiddels volwassen zijn.

In dit dossier

Heeft u vragen?

featured_image
Anouk de Gee
Projectleider KOPP/KOV Mentale gezondheid & Preventie

Wilt u, als professional, samenwerken? Mail ons dan:

koppkov@trimbos.nl

Ons doel is dat minder KOPP/KOV zelf problemen ontwikkelen. Tegelijkertijd willen we hun veerkracht en welzijn vergroten. Om dit te bereiken richten we ons op vier kerntaken.

 

We ontwikkelen en delen kennis op het gebied van KOPP/KOV door aan te sluiten bij actuele vragen vanuit het veld

We doen zelf onderzoek en delen kennis. Zo hebben wij onderzocht of reguliere kinderopvang, het zogenaamd Buitenshuisproject, meer rust en ontspanning brengt aan KOPP/KOV en hun ouders. Daarnaast nemen we deel aan twee onderzoeksconsortia: Binnen het MARIO-consortium wordt onderzocht of online interventies (waaronder onze KOPPsupport) effectief zijn in het verlagen van het risico voor KOPP/KOV. En in een samenwerking met het Sinai Centrum/Arkin wordt de effectiviteit van een blended versie van de KopOpOuders zelfhulpcursus voor ouders met PTSS onderzocht. 

 

We houden in de gaten welke kennis over KOPP/KOV ontbreekt en nog nodig is

Het doen van onderzoek is een belangrijke manier om beter te begrijpen wat ervoor nodig is om te voorkomen dat KOPP/KOV later met dezelfde problemen te maken krijgen als hun ouders. En daarnaast om te leren wat werkt in de ondersteuning van KOPP/KOV-gezinnen en hoe interventies en programma's verbeterd kunnen worden. Samen met jongeren, ouders, professionals én beleidsmakers houden we onze kennis- en implementatieagenda bij. We besluiten samen welke kennisvragen prioriteit hebben. Deze agenda geeft richting aan de activiteiten binnen onze andere kerntaken. 

 

We vertalen kennis naar praktische toepassingen en dragen bij aan een goed en effectief preventieaanbod

Zo hebben we een trainingsaanbod voor hulpverleners die werken met KOPP/KOV-gezinnen. We ontwikkelen, verbeteren en evalueren diverse interventies voor de kinderen, jongeren en hun ouders. Denk daarbij aan de draaiboeken van de KOPP/KOV-groepen, de online interventies KOPPsupport, KopOpOuders en Sterker Vooruit, én de serie informatieboekjes voor kinderen van verschillende leeftijden en hun ouders. We werken hierbij nauw samen met professionals en KOPP/KOV zelf. Voor dat laatste hebben we een eigen Adviesraad opgericht van 10 jongvolwassen KOPP/KOV.

 

We verbinden landelijke, regionale en lokale organisaties en professionals die werkzaam zijn op het gebied van KOPP/KOV

Dit doen we onder andere door de coördinatie van het Landelijk Platform KOPP/KOV. Dat is een breed samenwerkingsverband van diverse professionals, beleidsmakers en ook volwassen KOPP/KOV zelf. Los daarvan zijn er diverse andere initiatieven tot samenwerking en uitwisseling. Zo zorgen we voor een sterk netwerk binnen de KOPP/KOV ketensamenwerking. 

 

Wilt u, als professional, samenwerken? Mail ons dan op koppkov@trimbos.nl.