Volledig vernieuwde draaiboeken voor de preventiecursus van de KOPP/KOV Tiener- en Jongerengroep

Veel tieners en jongeren groeien op met een of twee ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen. Deze kinderen, ook wel KOPP/KOV genoemd, hebben op latere leeftijd een hogere kans om psychische problemen te ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Van twee preventieve groepscursussen zijn de draaiboeken nu volledig vernieuwd.

De Tienergroep en Jongerengroep zijn preventieve groepscursussen voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) in de leeftijd van 12-15 jaar (Tienergroep) en 16-25 jaar (Jongerengroep). Deze cursussen worden veelal op gemeentelijk niveau georganiseerd.

Vernieuwde draaiboeken

Het afgelopen jaar heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met professionals en ervaringsdeskundigen de draaiboeken van de Tienergroep en Jongerengroep volledig vernieuwd. Van beide cursussen zijn al pilots gedraaid in de praktijk. De feedbackpunten uit deze pilots zijn in de nieuwe draaiboeken verwerkt. Voor beide cursussen zijn er ook bijbehorende werkboeken voor de tieners en jongeren ontwikkeld.

Groepscursus als deel van preventie

De groepscursussen hebben een preventief karakter en zijn geen hulpverleningsgroep. Het doel van de cursussen is het bijdragen aan het voorkomen van psychische problemen bij KOPP/KOV als gevolg van psychische- of verslavingsproblemen van één of beide ouders. Door middel van deze cursussen kunnen de kinderen specifieke vaardigheden aanleren, waardoor we beschermende factoren versterken en risicofactoren verminderen.

Vera Ramaker
Wetenschappelijk medewerker