Alcohol-, tabak-, en drugsgebruik onder studenten

Het Trimbos-instituut monitort het gebruik van alcohol, tabak (roken) en drugs onder jongeren. Op basis van wetenschappelijke kennis hebben wij diverse preventieve- en interventieprogramma’s ontwikkeld om professionals te ondersteunen.

Het bespreekbaar maken van middelengebruik is goed. Daarmee verlaag je de drempel om er met elkaar over te praten en aan te geven dat je misschien hulp nodig hebt. Maar als je er veel over praat en publiceert, kan je ook het beeld creëren dat iedereen gebruikt.

Michelle van der Horst, projectleider studenten en middelengebruik

Feiten en cijfers

Monitoren middelengebruik studenten

Studenten die veel middelen gebruiken zijn vaker mannelijke studenten en studenten die op kamers wonen. Dit blijkt uit cijfers uit 2021. Vergeleken met leeftijdsgenoten die niet studeren of de bevolking in zijn geheel, drinken studenten meer alcohol en gebruiken meer drugs, vooral cannabis en xtc. De cijfers van deze monitor zijn ook te vinden op de website van de Nationale Drug Monitor.

Middelengebruik mbo- en hbo-studenten

Het alcoholgebruik van 16-18-jarige mbo- en hbo studenten is sinds 2015 behoorlijk stabiel. Hoewel in 2019 het aantal rokende mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar af nam, is dit in 2021 niet verder gedaald. Het aantal lachgasgebruikers is tussen 2019 en 2021 wel gedaald. Maar studenten dié lachgas gebruiken, gebruiken wel meer per keer.

Wie gebruikt wat?

Voor betere alcohol- en drugsvoorlichting richting jongeren die uitgaan, moeten we beter weten wie wat gebruikt. Dat brengen we beter in kaart met onder meer het Persona-onderzoek en het Europese ALAMA-onderzoek.

Alcohol en studenten

In het dossier Alcohol en studenten worden de motieven van studenten om alcohol te drinken en de risico- en beschermende factoren beschreven. Ook wordt er ingegaan op de gezondheidsrisico’s en maatschappelijke kosten van alcoholgebruik door studenten, de introductietijd, het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik in relatie tot studenten, internationale studenten en wie wie is in studentenland.

Toolkit: risicovol middelengebruik voorkomen

Ga zelf aan de slag om risicovol middelengebruik onder studenten te voorkomen. Deze tools bieden ondersteuning daarbij. Van kennisproducten tot interventies.

Publicaties en producten

Nieuws en blogs