Train-de-trainer Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer hoe u barvrijwilligers bij sportclubs, studentenverenigingen of evenementen traint volgens de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).

Wat leert u?

 • Kennis over alcoholgebruik en risico’s
 • Wet- en regelgeving ‘De alcoholwet (sinds 2011)’
 • Opzet en inhoud van de Instructie Verantwoord Alcoholschenken
 • Trainingsvaardigheden
 • Werken met het trainingshandboek en diverse trainingsmaterialen

Samenvatting

Het schenken van alcohol brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor barvrijwilligers die werken in sportkantines of bij studentenverenigingen. De alcoholwet (sinds 2011) schrijft voor dat verenigingen verplicht zijn om een Alcohol Bestuursreglement op te stellen en barpersoneel te instrueren, bijvoorbeeld met een training ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’ (IVA). Met zo’n training leren barvrijwilliger wat ze moeten weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. De training behandelt onderwerpen als geen alcohol onder de 18, voorkomen van alcoholmisbruik en rijden onder invloed. In deze training van 1 dag leert u als professional om barvrijwilligers te trainen volgens de IVA.

Behoort u tot de doelgroep?

U heeft in uw werk te maken met barvrijwilligers in een sportkantine, bij een sociaal- culturele accommodatie (bijvoorbeeld een buurthuis) of een studentenvereniging met een alcoholvergunning en u heeft behoefte aan verdieping van uw kennis en het vergroten van uw vaardigheden om deze vrijwilligers te trainen om op een verantwoorde manier alcohol te schenken.

 • Preventiewerkers bij een ggd of instelling voor verslavingszorg
 • Jeugdhulpverleners met een opleiding in jeugd- of jongerenwerk
 • Professionals met een sportgerelateerde opleiding
 • Trainers die al trainen volgens de IVA en zich willen bijscholen

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Update trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal is in 2018 geüpdatet. Heeft u deze training vóór die tijd gevolgd? Als u uw certificaat naar de Trimbos Academie stuurt, krijgt u toegang tot het vernieuwde materiaal in de digitale leeromgeving.

Vereist aanvangsniveau

 • U bent op de hoogte van informatie over alcohol in het algemeen en over de Alcoholwet in het bijzonder
 • U heeft ervaring met het geven van voorlichting en/of trainingen

Leer van de experts

Deze training is opgezet door het Trimbos-instituut en gebaseerd op jarenlange ervaring in het trainen van professionals. Tijdens de training leert u werken volgens de IVA, die in eerste instantie werd ontwikkeld door het NOC*NSF in samenwerking met het NIGZ en later is doorontwikkeld met medewerking van diverse partijen.

Resultaat

 • Kennis van effecten en risico’s van alcoholgebruik en relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van methodieken, rollenspelen en andere oefeningen om in te zetten bij de training
 • Vaardigheden om barvrijwilligers te trainen in handhaving van de regels en bij de omgang met diverse doelgroepen
 • Certificaat ‘IVA-trainer’

Na de training kunt u zelfstandig barvrijwilligers trainen volgens de IVA.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

In deze training van 1 dag krijgt u alle achtergrondinformatie, theorie en vaardigheden aangereikt die u nodig heeft om zelfstandig barvrijwilligers te trainen volgens de IVA.

Er wordt tijdens de training geoefend met opdrachten, discussiemomenten en praktijksituaties. U krijgt een uitgebreide trainingshandleiding en diverse materialen voor het voorbereiden en uitvoeren van de IVA, zoals een PowerPointpresentatie en informatie om mee te geven.

Over de IVA

Vrijwilligers achter de bar van een sportclub, studentenvereniging of culturele instellingen wordt geadviseerd om een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) te volgen voor zij aan de slag kunnen. Deze instructie wordt o.a. gegeven bij de afdeling preventie van de regionale instellingen voor verslavingszorg. In een aantal uren leren de vrijwilligers alles wat zij moeten weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken.

Onderwerpen

 • Effecten en risico’s van alcoholgebruik
 • Relevante kennis van wet- en regelgeving
 • Vaardigheden om deze kennis over te dragen
 • Methodieken om barvrijwilligers te leren omgaan met ‘lastige klanten’
 • Vaardigheden in het werken met diverse doelgroepen
 • Rollenspellen en andere oefeningen
 • Bepalen van de eigen beroepshouding als trainer

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Oefenen met (eigen) praktijksituaties
 • Discussie
 • Verwerkingsopdrachten
 • Zelfstudie
 • Quiz

Trainer(s)

Anne-Wil Marissen, wetenschappelijk medewerker Trimbos-Instituut

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Naast de trainingdag zelf heeft u ca. 4 uur voorbereidingstijd nodig voor het doorlezen van de cursusmap.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 395,00 excl. btw

Prijs inclusief lunch en digitaal trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

Wil je een bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier je e-mailadres in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.