Persona’s in middelengebruik: wie gebruikt wat?

Voor betere alcohol- en drugsvoorlichting richting jongeren die uitgaan, moeten we beter weten wie wat gebruikt. Dat brengen we beter in kaart met onder meer het Persona-onderzoek en het Europese ALAMA-onderzoek.

Met ‘Persona’s in middelengebruik’ onderzoeken we de verwachtingen die jongeren hebben van drugsgebruik. Vervolgens verdelen we ze, gebaseerd op die verwachtingen, in subgroepen. Elke subgroep heeft kenmerkende eigenschappen. Door rekening te houden met die eigenschappen, kunnen we preventie(materialen) en zorg beter laten aansluiten.

Met ‘de verkenning preventie van cocaïnegebruik’ willen we een beter beeld krijgen van de mensen die cocaïne gebruiken in Nederland, Daarnaast kijken we welke preventieactiviteiten geschikt zijn en hoe we in de toekomst de preventie van cocaïnegebruik kunnen verbeteren.

Met onze deelname aan ALAMA-nightlife dragen we bij aan een actueel, Europees beeld van drugsgebruik in het uitgaansleven. Zo worden verschillen per land zichtbaar. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden om risico’s te verkleinen.

Aanleiding voor deze onderzoeken

Alcohol- en drugspreventie is vaak gericht op:

  • Het algemeen publiek en niet-gebruikers (doel: voorkomen van gebruik en normalisering) of
  • Gebruikers (doel: risico’s beperken)

Mensen in deze groepen zijn echter zeer divers. Gebruikers verschillen bijvoorbeeld in welke middelen ze gebruiken, op welk moment en hun redenen voor gebruik. Maar ook niet-gebruikers verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in motivatie, leefstijl en sociale omgeving.

Door meer specifiekere groepen te identificeren op basis van kenmerken die samenhangen met middelengebruik, kunnen specifiekere interventies ontwikkeld worden waarbij ook meer rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften aan informatie, communicatie en ondersteuning.

Het Personaproject

Het doel van het Personaproject is om binnen de groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar specifieker onderscheid te maken tussen subgroepen.

Door verschillende persona’s te identificeren, ontstaat een veel genuanceerder beeld van de verschillende subgroepen jongeren, hun motieven voor (niet-)gebruik van middelen, hun ervaringen, uitgaansgedrag en ook hun behoeften aan ondersteuning.

Lees meer over het Personaproject

Verkenning preventie van cocaïnegebruik

Cocaïne is al jaren een van de meest gebruikte illegale middelen in Nederland. Dat levert risico’s op voor gebruikers, zowel lichamelijk als mentaal. Daarnaast zijn er nadelige gevolgen voor de omgeving en de maatschappij. Het is daarom van groot belang om cocaïnegebruik en de problemen die daaruit voortvloeien, te voorkomen.

Het Trimbos-instituut voerde in 2020 en 2021 een verkenning uit met als doel preventie van cocaïnegebruik in de toekomst te verbeteren. Deze verkenning bestond uit twee deelonderzoeken: in deelonderzoek één onderzochten we wie de gebruikers van cocaïne zijn. Op basis van het onderzoek formuleerden we drie doelgroepen van gebruikers. In deelonderzoek twee inventariseerden we welke preventieactiviteiten ingezet kunnen worden en gaven we aanbevelingen ter verbetering van preventie voor (potentiële) gebruikers van cocaïne.

Lees meer in deelonderzoek 1: ‘Cocaïne: wie gebruikt het en waarom?’

Lees meer in deelonderzoek 2: ‘Preventie van cocaïnegebruik: inventarisatie en kansen voor de toekomst’

ALAMA-nightlife study

Niet alleen in Nederland is er een enorme toename aan festivals en feesten, maar ook het Europese nachtclubleven heeft de laatste jaren een flinke boost gehad. Met name Electronic Dance Music (EDM) is populair en drugsgebruik komt in clubs en op festivals relatief vaak voor.

Een actueel beeld van het uitgaansleven in Europa ontbreekt echter. Waarom gaat men uit en hoe vaak? Welke middelen worden gebruikt? Hoe vaak? Waar gebeurt dat? En wat doet men om risico’s op negatieve effecten te verkleinen? Wat zijn de verschillen tussen de verschillende deelnemende landen en hoe komen die verschillen tot stand? Deze vragen willen we beantwoorden met de ALAMA-studie (Understanding the dynamics and consequences of young adult substance use pathways, A Longitudinal And Momentary Analysis in the European Nightlife scene).

Lees meer over de ALAMA-nightlife study

Op de hoogte blijven?

Met de Trimbos Nieuwsflitsen ontvangt u zo'n twee keer per maand het laatste nieuws, vacatures en onze nieuwse publicaties in uw mailbox.

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.