Drugspreventie in het hoger onderwijs

Gaan studeren betekent voor veel studenten een grote verandering in hun leven. Ze komen in een nieuwe sociale omgeving, met nieuwe normen, in een nieuwe stad en ouders meer op afstand. Voor veel van hen gaat alcoholgebruik een grotere rol in hun leven spelen, en sommigen (lang niet allemaal!) zullen experimenteren met drugs. Studenten zijn daarom een relevante groep voor preventie.

Netwerk

Er zijn zorgen over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Het Trimbos-instituut heeft een netwerk opgebouwd van professionals die zich bezig houden met middelengebruik en mentale gezondheid van studenten. Ieder jaar wordt de Inspiratiedag Studenten en Middelengebruik georganiseerd waarop dit netwerk samenkomt.

Onderwijsinstellingen

Het Trimbos-instituut biedt ondersteuning aan onderwijsinstellingen die een effectief alcohol- en drugsbeleid op hun school willen starten.

Gemeenten

Voor gemeenten is de handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ ontwikkeld. Deze handreiking biedt een praktisch stappenplan voor gemeenten en lokale partners om samen te werken aan de preventie van riskant alcoholgebruik onder studenten. Een aanvullende notitie gaat in op de aanpak van drugsgebruik.

Monitor

Samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland is het Trimbos-instituut een landelijke monitor gestart die mentale gezondheid en middelengebruik onder studenten uitvraagt. De resultaten zijn opgenomen in twee deelrapporten. De cijfers over middelengebruik zijn daarnaast opgenomen in de Nationale Drugmonitor.

Heb je vragen over de monitor? Mail naar studentenmonitor@trimbos.nl.

Factsheets

Het Trimbos-instituut verzamelt continu de meest actuele kennis omtrent de mentale gezondheid en het middelengebruik onder studenten hoger onderwijs. Deze kennis bundelen wij in factsheets. Hieronder een overzicht van de meest recente factsheets:

Zie voor meer informatie: Alcohol-, tabak-, en drugsgebruik onder studenten - Trimbos-instituut