Drugspreventie in de gezondheidszorg en het sociaal domein

Professionals uit de gezondheidszorg en het sociaal domein kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van (problematisch) drugsgebruik. Zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook jongerenwerkers en hulpverleners in wijkteams, jeugdhulp en GGZ spelen een belangrijke rol. Zij kunnen informatie en opvoedondersteuning geven, gebruik signaleren en bespreekbaar maken en indien nodig toeleiden naar gespecialiseerde hulp.

Ondersteuning voor professionals

Deskundigheidsbevordering

In de e-learning Basiskennis Alcohol en Drugs leren professionals onder andere over de verschillende effecten die alcohol en drugs kunnen hebben.

Landelijk Expertisecentrum voor Dubbele Diagnose (LEDD)

Het Landelijk Expertisecentrum voor Dubbele Diagnose (LEDD) is voor professionals in de GGZ of verslavingszorg die te maken krijgen met dubbele diagnoses. Het LEDD stelt instrumenten beschikbaar en biedt begeleiding bij de implementatie van een geïntegreerde aanpak. Ook biedt het LEDD de meest actuele informatie over behandelmethodes en behandelinstellingen.

Open en Alert

Open en Alert biedt handvatten aan professionals in de zorg voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), residentiële jeugdhulp en Justitiële Jeugdinrichtingen om problematisch middelengebruik te voorkomen. Bij Open en Alert hoort ook een e-learning voor het signaleren en bespreekbaar maken voor problematisch drugsgebruik.

Daarnaast bieden ook de Richtlijn Middelengebruik Jeugdhulp en Jeugdbescherming en de producten bij ‘In gesprek over cannabis’ informatie en advies voor professionals voor het voorkomen en bespreekbaar maken van (problematisch) middelengebruik.

Specifiek voor mensen met een LVB kunnen professionals gebruik maken van een website en de folderlijn ‘Goed om te weten over…’. De folders in deze lijn zijn in zeer toegankelijke taal geschreven, in samenspraak met experts en de einddoelgroep. Er zijn folders voor alcohol, hasj en wiet, lachgas, ecstasy speed en cocaïne.

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich in om mensen met (beginnende) alcoholproblematiek tijdig te herkennen en effectieve hulp te bieden, om zo ergere problematiek te voorkomen. Het SVA richt zich op verschillende settingen, waaronder de tweedelijns zorg.