Drugspreventie voor gemeenten

Community based preventie

Community-based preventie is het uitzetten van een integrale preventiestrategie in een gemeenschap. Een gemeenschap kan een regio of gemeente zijn, maar ook een wijk in een gemeente.

Hoe community based preventie werkt

Een integrale preventiestrategie wordt ingezet via verschillende settingen in de gemeenschap, zoals scholen, familie, zorg, werkgevers en de fysieke omgeving. Een integrale preventiestrategie voor een gemeenschap bestaat uit een combinatie van wetenschappelijk onderbouwde interventies en maatregelen.

Effectieve interventies 

Speciaal voor gemeenten ontwikkelde het Trimbos-instituut een Wat Werkt Dossier Jongeren en Drugs en een modelplan lokaal drugsbeleid. Deze documenten geven gemeenten houvast bij het ontwikkelen van een integrale drugspreventie strategie.

Effectieve drugspreventie strategie

Een effectieve integrale preventiestrategie omvat de onderstaande onderdelen:

  1. Behoeftepeiling in de gemeenschap.
  2. Een samenwerkingsverband vormen met de belangrijkste stakeholders in de gemeenschap.
  3. Epidemiologische data gebruiken om een profiel van de gemeenschap te schetsen (risicofactoren, prevalentie van gebruik). Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een scanner.
  4. Keuze van een set effectieve interventies en beleidsmaatregelen die aansluiten bij het profiel en op verschillende plaatsen in de gemeenschap ingezet worden.
  5. Implementeren van de interventies en evalueren van de implementatie. Gebruik maken van data uit monitors en implementatieonderzoeken om verbeteringen aan te brengen.

Sociaal domein

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het verbinden van het lokale beleid voor drugspreventie met het sociaal domein en de eerste en tweedelijnszorg. De instellingen voor verslavingszorg hebben een basispakket met interventies die ook in  de gezondheidszorg en het sociaal domein kunnen worden ingezet. Ook kan het gemeenteteam van het Trimbos-instituut hierbij adviseren.

Gemeenteteam

Het gemeenteteam van het Trimbos kan ondersteunen bij de ontwikkeling van een drugspreventiestrategie.

Meer over het gemeenteteam