Drugspreventie online

Een belangrijk onderdeel van preventie is voorlichting en informatievoorziening. Het Trimbos-instituut doet dit onder andere via websites, social media, applicaties en voorlichtingsvideo’s. Hierin wordt onderscheid gemaakt in informatie voor professionals en informatie voor mensen die drugs (willen gaan) gebruiken.

Waarom online drugspreventie?

Bijna 9 op de 10 Nederlanders is dagelijks of vrijwel dagelijks online. De online wereld is daarom een geschikte plek om verschillende doelgroepen te bereiken.

 

Websites

featured_image
Britt Bilderbeek
Projectmedewerker Alcohol
  • drugsenuitgaan.nl: voor uitgaande jongeren die (potentieel) alcohol en drugs gebruiken.
  • drugsinfo.nl: voor het algemene publiek, mensen die geen drugs gebruiken en naasten van personen die middelen gebruiken of problematiek ervaren.

Interventies

Het Trimbos heeft meerdere e-health interventies ontwikkeld. Deze zijn allemaal ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis.

Een voorbeeld van een online interventie rondom middelengebruik is festival onelinerrs. Klik hier voor een compleet overzicht van de interventies ontwikkeld of ondersteund door het Trimbos-instituut.

Video

Een andere manier om informatie over te brengen is via video’s. Hierin maken we onderscheid in video’s voor professionals en video’s voor de einddoelgroep.