Drugspreventie in het gezin

Als kinderen opgroeien en steeds meer tijd buitenshuis en met leeftijdsgenoten doorbrengen verandert de rol van ouders. Kinderen gaan meer op eigen benen staan en de afstand tot hun ouders wordt groter, zeker als kinderen gaan studeren. Maar, zelfs in deze fase hebben ouders nog invloed. Ook als het gaat over het voorkomen van middelengebruik, zoals alcohol en drugs.

Hoe werkt drugspreventie in het gezin?

Drugspreventie in het gezin richt zich op het versterken van beschermende factoren binnen het gezin. Door opvoedkwaliteiten van ouders te versterken, wordt gezond gedrag onder de kinderen verbeterd. Een aantal belangrijke factoren waar een gezinsinterventie op in kan zetten.

  • Een goede ouder-kind relatie. De relatie tussen ouder en kind begint al voor een kind geboren wordt en blijft tot na de puberteit van grote invloed op de ontwikkeling. Wanneer deze relatie warmte en positieve emotionele ondersteuning biedt, werkt dit als een beschermende factor tegen de ontwikkeling van risicogedrag.
  • Opvoedstijl. Een opvoedstijl waarbij ouders zowel emotionele ondersteuning als duidelijke regels en verwachtingen bieden, vormt een beschermende factor.
  • Betrokkenheid. Ouders die betrokken zijn bij het leven van hun kind bouwen aan een goede ouder-kind relatie. Dit doen ze bijvoorbeeld door op de hoogte te zijn van wie de vrienden zijn van hun kind, waar hun kind zich bevindt en door samen positieve activiteiten te ondernemen.
  • Ondersteuning. Ouders die hun kind cognitief, emotioneel en materieel ondersteunen, beschermen daarmee hun kind op meerdere vlakken tegen de ontwikkeling van risicogedrag.

Interventies die zich richten op het gezin kunnen al vanaf vóór de geboorte worden ingezet. Dergelijke interventies richten zich op:

  • het veranderen van het opvoedgedrag
  • het verbeteren van het welzijn van de moeders
  • het verbeteren van de ouder-kind relatie
  • het verbeteren van de ontwikkeling van het kind op langere termijn

Materiaal voor ouders

Helder Opvoeden richt zich via een website (helderopvoeden.nl) en sociale media kanalen (Facebook en Instagram) direct op ouders. Hier kunnen ouders op een laagdrempelige manier relevante nieuwsberichten, video’s, feiten en opvoedtips vinden.

Voor ouders die meer moeite hebben met Nederlands hebben we folders over lachgas ontwikkeld in het Arabisch en Turks. We hebben hier ook een video voor ontwikkeld (in het Nederlands, Berbers, Turks en Klassiek Arabisch.

Materiaal voor professionals

Voor professionals is er een toolbox Opvoeding & Uitgaan ontwikkeld, waarmee zij een ouderavond op maat kunnen organiseren. Deze is gericht op ouders van middelbare scholieren. De toolbox bevat praktische tips, een powerpoint presentatie en verwijzingen naar relevante video’s en folders.

Verder kunnen professionals gebruik maken van de infosheet over de effectieve elementen van middelenopvoeding.