Alcohol, drugs, medicijnen en werk

In dit dossier vinden werkgevers informatie over cijfers rondom alcohol- en middelengebruik onder werkenden in Nederland. Ook laten we zien hoe werkgevers een goed alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) maken. En hoe werkgevers middelengebruik kunnen voorkomen en ervoor kunnen zorgen dat een ADM-beleid gaat leven onder werknemers.

Risico’s en preventie

Als medewerkers alcohol, drugs of medicijnen gebruiken, kan dat voor problemen zorgen op de werkvloer. Iemand kan gezondheidsklachten krijgen, ziek worden of er ontstaan conflicten. Het zorgt soms ook voor minder productiviteit of onveiligheid en ongelukken.

Als werkgever kun je problemen door middelengebruik op de werkvloer voorkomen. Een goed begin is een alcohol, drugs en medicijnbeleid (ADM-beleid) opstellen. Hierin staan afspraken over hoe medewerkers omgaan met middelen, onder werktijd en buiten werktijd. Maar ook hoe de organisatie reageert op ongelukken. Voorkómen is beter dan genezen. Daarom is er in een goed ADM-beleid ook aandacht voor preventie. Hoe worden medewerkers geïnformeerd over de risico’s van middelengebruik? Welke hulp biedt de organisatie aan medewerkers die problemen hebben?

Werkgevers die een ADM-beleid voeren dat zich richt op afspraken, preventie én zorg laten zien dat zij om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers geven.

Training ADM-beleid voor vroegsignalering alcoholproblematiek op de werkvloer | 20 november 2024

Wat leer je? Je maakt kennis van aard en omvang ADM-problematiek in relatie tot werk Je weet hoe je preventie en vroegsignalering op organisatie...

Lees meer >

Alcohol, drugs en werk

Werknemers die binnen een organisatie werkzaam zijn onder invloed van alcohol of drugs kunnen hierdoor worden beperkt in hun functioneren wat een veilig...

Lees meer >

Alcohol, drugs, medicijnen (ADM) en werk

Veel mensen die alcohol of drugs gebruiken doen dat voor de gezelligheid of om te ontspannen. Het gebruik van alcohol en/of drugs brengt ook risico’s me...

Lees meer >

Trainingen en evenementen

Nieuws