Nieuws |

Eén op de zes werkenden in Nederland drinkt riskant

Aan de slag met Zorgpaden: werkgroepleden gezocht

Nieuwe cijfers over 2022 laten zien dat bijna 17% van de werkende bevolking in Nederland riskant drinkt. Dat betekent dat zij zo veel of zo vaak drinken dat zij daardoor problemen ervaren. Zij kunnen bijvoorbeeld verplichtingen niet nakomen, hebben spijt van het drinken of krijgen het advies om minder te drinken. Dit blijkt uit onderzoek onder werkende Nederlanders van 18-67 jaar.

Alcohol- en drugsgebruik brengt risico’s met zich mee, dat geldt extra voor mensen die onder invloed aan het werk zijn. Maar ook als ze minder fit zijn door het gebruik van alcohol of drugs kan dat onwenselijke situaties opleveren voor medewerkers én werkgevers.

2,9 miljoen verzuimdagen per jaar door alcoholgebruik

Werkenden in Nederland verzuimen samen bijna 2,9 miljoen dagen per jaar door alcoholgebruik. Iemand die door alcoholgebruik verzuimt is gemiddeld drie dagen per jaar afwezig. Dit blijkt uit gegevens over werkende Nederlanders van 18-67 uit de aanvullende module middelen van de Leefstijlmonitor (Trimbos-instituut ism RIVM en CBS).

Meer over alcohol- en drugsgebruik onder werkenden lees je in de infographic Alcohol, drugs, medicijnen (ADM) en werk.

Werkgevers kunnen het verschil maken

De werkgever kan een belangrijke rol spelen bij preventie en vroegtijdig herkennen van alcohol- en drugsproblematiek. Bijvoorbeeld door het opstellen van een Alcohol-, Drugs-, en Medicijnbeleid (ADM-beleid), het trainen en voorlichten van leidinggevenden en medewerkers.

Nieuwe e-learning alcohol, drugs, medicijnen en werk

Het Trimbos-instituut heeft een nieuwe e-learning Alcohol, Drugs, Medicijnen en werk ontwikkeld. Met de e-learning leren medewerkers over de risico’s van middelengebruik op het werk. Ook leren ze signalen van (problematisch) alcohol-, en drugsgebruik herkennen en weten ze waar ze terecht kunnen voor (anonieme) hulp.

Meer informatie

Maddy Blokland
Adviseur alcohol, drugs, medicijnen en werk