Training en advies bij alcohol en drugsbeleid op het werk

Ons advies is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en succesvolle ervaringen. En dat vertalen we op maat voor uw organisatie. Wat bedrijven waarderen in onze manier van werken dat we samen zoeken naar wat uw organisatie nodig heeft. We zijn betrokken, benaderbaar en hebben plezier in ons werk.

Wat kan u van het Trimbos-instituut verwachten, wij:

  • Onderzoeken binnen uw bedrijf de omvang en impact van middelengebruik. In het onderzoek worden ook andere vragen gesteld, bijvoorbeeld over waar medewerkers hun informatie vandaan halen als ze zich zorgen maken over hun eigen middelengebruik of dat van een collega. Waar medewerkers wel of niet hun verhaal kwijt kunnen en of ze op de hoogte zijn van eventueel ADM-beleid. Deze inzichten bieden handvatten voor het op maat maken van een ADM-beleid en hoe het succesvol geïmplementeerd kan worden.
  • Adviseren bij het opstellen en van een op maat gemaakt Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid).
  • Ondersteunen bij het invoeren van het ADM-beleid op een manier die past bij uw organisatie (HR-processen en communicatiebeleid).
  • Geven voorlichting aan medewerkers over risico’s van middelengebruik in relatie met werk
  • Trainen leidinggevenden, HR-medewerkers en vertrouwenspersonen in het zo vroeg mogelijk signaleren van middelenproblematiek en dat bespreekbaar maken. Leidinggevenden en bedrijfsartsen zijn meestal degenen die het gesprek aangaan met een medewerker wanneer er zorgen of klachten zijn over diens functioneren. Hoe bespreek je met een werknemer wanneer er signalen zijn van alcohol- of drugsgebruik? En hoe probeer je iemand toe te leiden naar hulp? In een training kun je dat leren.
  • Evaluatie en updaten ADM-beleid om te achterhalen wat het effect is en waar het kan worden aangescherpt.

Bekijk het aanbod van trainingen of kijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen.

Zie ook: E-learning Alcohol, drugs, medicijnen en werk

Training