Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit op het werk

Wij helpen uw organisatie bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Met op onderzoek gebaseerd beleid, oog voor uw organisatie én personeel en onze passie voor een gezonde werkomgeving.

Wat kan het Trimbos-instituut voor uw organisatie doen?

Wij helpen uw organisatie bij het ontwikkelen van een preventief gezondheidsbeleid op de thema’s alcohol en drugsvrij werken, mentale gezondheid en rookvrije werkomgeving. Zo gaat uw bedrijf gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en een veilige werkomgeving. We kunnen onderzoeken wat er precies speelt in uw organisatie en ons praktisch beleidsadvies sluit daarop aan. Ook bieden we begeleiding om dit beleid te implementeren en ervoor te zorgen dat het ‘gaat leven’ onder uw medewerkers.

Direct aan de slag met de (mentale) gezondheid van uw medewerker? Op onze website vindt u veel informatie die bijdraagt aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Snel naar

Handreiking ADM-beleid.

Dit document ondersteunt u bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik in uw organisatie.

Naar de handreiking >

Cijfers Alcohol, drugs, medicijnen en werk

Hier vindt u de meest recente cijfers over alcohol- drugs- en medicijngebruik onder Nederlandse werkenden.

Naar de infographic >

Feiten en cijfers over mentale gezondheid

Bij ruim een derde van het werkgerelateerd verzuim is werkstress de belangrijkste oorzaak.

Meer over mentale gezondheid en werk >

Uw ideale partner bij preventief gezondheidsbeleid

Het Trimbos-instituut is hét kennisinstituut op het gebied van alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. De adviezen en methoden van ons gespecialiseerde team zijn altijd op wetenschappelijk onderzoek en succeservaringen gebaseerd. Zo kunt u ervan op aan dat wij een effectieve preventieve aanpak op maat ontwikkelen die écht bijdraagt aan een (mentaal) gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers. Samen met u kijken naar de kansen en uitdagingen voor uw organisatie en houden rekening met uw personeelsopbouw.

Kennis

Wij hebben alle kennis en expertise in huis over alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Onze mensen weten welke oplossingen in de praktijk wel of niet werken.

Maatwerk

We kijken goed naar uw organisatie en vraagstuk en begeleiden u van begin tot eind. U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen of het maken van een vrijblijvende afspraak.

Direct naar

Toen we geconfronteerd werden met een ernstig incident waar alcohol en drugs een rol in speelden, waren we erg blij met ons ADM-beleid. Het biedt handvatten voor hoe je moet handelen. Maar niet minder belangrijk is dat je bij het opstellen van het beleid, dit soort situaties al eerder met elkaar hebt besproken en bediscussieerd.

Voordelen van een ADM-beleid >

Hoe kunnen we u helpen veilig en gezond te werken?

Bent u benieuwd naar wat ons team voor uw organisatie kunnen betekenen? Of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.

Het team

featured_image
Maddy Blokland
Adviseur alcohol, drugs, medicijnen en werk
featured_image
Margriet Formanoy
Projectmanager - Mentale gezondheid en preventie
featured_image
Claire de Nerée tot Babberich
Projectmedewerker Publieksinformatie
featured_image
Michelle van der Horst
Wetenschappelijk medewerker en projectleider Studenten & Middelengebruik
featured_image
Nadine Muller
Projectmedewerker Mentale gezondheid & Prevent
featured_image
Marlies van Dissel
Projectmedewerker C

Partner van Vitaal Bedrijf

Het Trimbos-instituut is partner van Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Doe de gratis vitaliteitsscan en breng in 10 minuten de vitaliteit van je bedrijf in kaart.

Doe de scan >

Actueel