MDIEU: subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Wil jij dat jouw medewerkers gezond en veilig werken? Een alcohol- en drugsvrij bedrijf draagt daaraan bij. En natuurlijk helpt het ook als medewerkers mentaal fit zijn. Maar dat kost geld. Wat nu als je daar onvoldoende budget voor hebt? Dan kan de MDIEU-regeling van de overheid helpen. We leggen hieronder uit hoe het werkt en hoe wij je kunnen helpen.

Wat is de MDIEU?

De afkorting MDIEU staat voor de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Deze regeling loopt van 2021 t/m 2025.
Er is in totaal 964 miljoen euro beschikbaar voor gesteld vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De eerstvolgende, en laatste, mogelijkheid om subsidie aan te vragen is in het aanvraagtijdvak 2 - 27 september 2024.

Waar kun je de MDIEU voor gebruiken?

Met deze subsidie helpt de overheid werkgevers die investeren in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Doel is dat medewerkers gezond en veilig kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Eén manier om dat te doen is door problematisch middelengebruik onder werknemers terug te dringen. Dat doe je bijvoorbeeld door het maken en uitvoeren van een ADM-beleid. Dat beleid richt zich op de preventie van middelengebruik en mentale problemen bij medewerkers. Daarnaast kun je ook voorlichtingen en trainingen aanbieden.

Voor het aanvragen van de MDIEU moet de werkgever een activiteitenplan maken. Dit plan geeft antwoord op vragen als: ‘Op welke manier hoopt je te bereiken dat mensen zoveel mogelijk gezond door kunnen werken tot aan hun pensioenleeftijd?’ en ‘Welke werkzaamheden ga je verrichten, welke producten of diensten levert dit op en wie schakel je in (indien van toepassing) om deze activiteit uit te voeren?’

Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen!

Het Trimbos-instituut helpt met deze aanvraag. We luisteren graag naar wat jouw organisatie nodig heeft, en waar jullie tegenaan lopen. Samen met jou ontwikkelen we een plan op maat om middelengebruik en mentale klachten terug te dringen.

Wie kan de MDIEU aanvragen?

Sectorale sociale partners kunnen de MDIEU aanvragen. Bedrijven en O&O-fondsen kunnen zich via een samenwerkingsovereenkomst hierbij aansluiten.

Hoe kun je de MDIEU aanvragen?

Je dient een aanvraag in  via het Subsidieportaal Uitvoering van Beleid. Op deze pagina staat ook welke informatie er in de aanvraag moet staan. En je vindt bijvoorbeeld een model voor het activiteitenplan dat je zelf kunt invullen.

Advies of hulp nodig met de MDIEU? Mail of bel ons!