Onze diensten

We ondersteunen bedrijven en organisaties bij implementatie, economische evaluatie en kwaliteitsborging.

Voor wie we werken

We werken voor grote en kleine opdrachtgevers. Ondersteunen scholen en werkgevers, GGz-instellingen, gemeenten én de Rijksoverheid. En dat vanuit onze vijf kernthema's: alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen (depressie, angst en suïcidepreventie), en ernstige psychische aandoeningen. We werken vanuit een integraal aanbod van monitoring, preventie en behandeling en zorg.

Bekijk onze opdrachtgevers en projecten

Monitoring en onderzoek

Betrouwbare cijfers zijn onmisbaar voor professionals, beleidsmakers en politici. Het Trimbos-instituut voert diverse monitorstudies en (longitudinale) onderzoeken uit. Die geven inzicht in de geestelijke gezondheid in Nederland en het gebruik van alcohol, drugs en tabak onder de Nederlandse bevolking.

Een groot landelijk onderzoek dat wij uitvoeren, is de studie NEMESIS. Het doel van de studie is om actuele gegevens te verkrijgen over het vóórkomen, ontstaan, beloop en de gevolgen van psychische aandoeningen.

Ook monitoren we het middelengebruik onder de Nederlandse bevolking en brengen de drugsmarkt in kaart. Deze studies zijn onmisbaar voor het landelijk en regionaal beleid.

Ontwikkeling en implementatie

Wij ontwikkelen en implementeren preventiemaatregelen die tot doel hebben om (problematisch) alcohol- drugs- en tabaksgebruik te voorkomen. Zo werken wij mee aan de anti-roken-campagne Stoptober, samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), KWF Kankerbestrijding en GGD Nederland. Ook ondersteunen we scholen bij lessen over het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

Versterken van de geestelijke gezondheid is een ander speerpunt. Een voorbeeld is de ontwikkeling van klachtgerichte interventies. Hiermee kunnen mensen zelf aan de slag met het aanpakken van stress, piekeren en slecht slapen.

Vanuit ons Centrum voor Implementatie doen we onderzoek naar implementatie en ondersteunen we organisaties bij implementatievraagstukken.

Naar het Centrum voor Implementatie

Evaluatie en (beleids)advies

Het is belangrijk om de kwaliteit van de zorg te meten en om te weten wat de geestelijke gezondheidszorg kost. Doelmatigheidsonderzoek vanuit ons Centrum voor Economische Evaluatie levert waardevolle kennis op voor de verschillende partijen in de zorg:

  • Voor de cliënt: krijg ik de juiste en toegankelijke zorg?
  • Voor de zorginstelling: is de zorg passend en kwalitatief goed?
  • Voor de zorgfinancier: is de zorg betaalbaar en duurzaam?

Met onze expertise ondersteunen we overheid en gemeenten met beleidsadvies en –evaluatie

Zo evalueerden we in Rotterdam de naleving van het alcoholbeleid met behulp van mysteryshoppers. In Utrecht bestudeerden we voor de gemeente of de wijkteams helpen om ouders en kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Naar het Centrum voor Economische Evaluatie

Betere zorg door kwaliteitsstandaarden

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Welke aanpak werkt wel, en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat verschillende disciplines optimaal met elkaar samenwerken met als doel betere zorg voor de cliënt?

Samen met het veld onderzoeken, ontwikkelen en implementeren we kwaliteitsstandaarden in de zorg. Ons doel daarbij is om de zorg te verbeteren. We houden ons onder andere bezig met evidence-based richtlijnen, zorgstandaarden, zorgpaden, protocollen, digitale keuzeondersteuning en trainingen.

Naar het Centrum voor Kwaliteitsstandaarden