NDM: monitoring van het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland

In de Nationale Drug Monitor (NDM) vindt u een actueel beeld van het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland.

Daarnaast biedt de monitor een overzicht van relevante beleidsontwikkelingen en de alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit. Daarmee bundelt de NDM alle informatie rondom middelengebruik voor beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere professionals.

Ga naar de Nationale Drug Monitor

Trends en cijfers middelengebruik

Bekijk de belangrijkste cijfers en trends uit de Nationale Drug Monitor over middelengebruik:

Jaarberichten

De Nationale Drug Monitor geeft een samenvatting van monitors van het Trimbos-instituut:

Bronnen

De Nationale Drug Monitor bundelt gegevens uit andere bronnen zoals:

  • ziekenhuisregistratie
  • verslavingszorg
  • sterftecijfers
  • beleidsontwikkeling

Samenwerking

Het Trimbos-instituut werkt in de NDM nauw samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het WODC rapporteert in de Jaarberichten over de drugsgerelateerde criminaliteit.