Alcoholbeleid: advies voor gemeenten

Zo ondersteunen we gemeenten bij alcoholbeleid

Onderzoek & Advies

Pak alcoholgebruik en –preventie strategisch aan. Met de Scanner Lokaal Alcoholbeleid brengen we de situatie in kaart, de basis voor effectieve maatregelen en interventies.

Lees meer over de Alcoholscan

Training & Kennisbevordering

Houd het kennisniveau van uw professionals op peil. Maak alcoholpreventie effectiever met studiedagen, inspiratiesessies en (online) trainingen.

Bekijk het trainingsaanbod

Implementatie

Krijg antwoord op uw implementatie-vraagstukken rond alcohol. Van een effectieve uitgaansaanpak tot een integraal beleid voor middelenpreventie.

Bespreek uw vraagstuk

Onderzoek & Advies: alcoholpreventie en -handhaving

Scanner Lokaal Alcoholbeleid

Vergroot uw inzicht in alcoholgebruik, effectief beleid, preventie en handhaving. De Scanner Lokaal Alcoholbeleid helpt u daarbij. De scanner analyseert het huidige beleid en brengt eventuele problemen rond alcoholgebruik, alcoholverstrekking, toezicht en handhaving in beeld.

De scanner geeft u...

 • De lokale stand van zaken
 • Inzicht in specifieke uitdagingen
 • Oplossingen
 • Draagvlak voor beleid

De scanner helpt u ook netwerkpartners te mobiliseren.

De scanner analyseert...

 • Lokale data
 • Interviews met netwerkpartners
 • Nalevingsonderzoeken leeftijdgrens en doorschenken
 • Observaties en enquêtes
 • Regionaal/lokaal draagvlakonderzoek
 • Evaluatie naar werkzame beleidselementen
 • Beleidsadvies

De scanner is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘Rapid Assessment and Response’-aanpak.

Interesse?

Onze onderzoekers kunnen de uitvoering van de Scanner deels of volledig voor u doen. Als onafhankelijke partij kunnen we bijdragen aan een objectieve evaluatie van uw alcoholbeleid. Zo vergroot u het draagvlak voor beleidsverbeteringen.

Meer informatie

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff of bel +31 (0)30 - 2959(427)

Training en kennisbevordering

Preventie- en Handhavingsplan alcohol

Wilt u uw Preventie- en Handhavingsplan alcohol vernieuwen? Of wilt u een regionaal plan ontwikkelen? Deze inspiratiesessie brengt u volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom alcoholgebruik, geeft inzicht in effectieve beleidsmaatregelen en biedt concrete aanknopingspunten om preventie en handhaving te verbinden.
lees verder

Studenten, alcohol, drugs en tabak

Het Trimbos-instituut organiseert een Inspiratiedag over studenten en alcoholbeleid. Ook is er aandacht voor drugs en tabak.
lees verder

Studiedag Alcohol Toezicht

Neem kennis van actuele ontwikkelingen en ‘best practices’ uit het land op het gebied van alcoholpreventie en toezicht.
lees verder

Implementatie alcoholbeleid: bespreek uw vraagstukken

Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van uw alcoholbeleid? Wilt u een aanpak ontwikkelen om alcohol gerelateerde problemen in het uitgaansleven terug te dringen? Het Trimbos-instituut heeft adviseurs in huis met de juiste expertise en een passie voor preventie. Met onze jarenlange kennis over gemeentelijk alcoholbeleid helpen we u graag bij uw implementatievraagstukken. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Meer informatie

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff of bel +31 (0)30 - 2959(427)

Casus: Effectieve festivalaanpak in Rotterdam

Hoe verbeter je de naleving van de Drank- en Horecawet bij een van de grootste festivals in je gemeente? Die vraag legde Rotterdam voor aan het Team Gemeenten van het Trimbos-instituut. Zo wilde Rotterdam het aantal incidenten als gevolg van alcoholgebruik terugdringen. We ondersteunden de havenstad met een uitgebreide probleemanalyse. Vervolgens vertaalden we de Zweedse STAD-aanpak naar de Rotterdamse situatie. We implementeerden de aanpak door lokale partners te (helpen) mobiliseren, trainingen te verzorgen en een effectevaluatie uit te voeren.

Meer weten?

Expertisecentrum Alcohol

Ons Expertisecentrum Alcohol bevat uitgebreide dossiers voor professionals over alcoholbeleid en -preventie.

Wegwijzer

Het Expertisecentrum Alcohol helpt u de meest relevante informatie te vinden over alcoholbeleid en -preventie. Van beleidskaders en cijfers tot praktische hulpmiddelen.

Bekijk de wegwijzer

Integrale aanpak alcoholpreventie

Dit dossier bespreekt de vier pijlers voor integrale alcoholpreventie:

 • fysieke en sociale omgeving
 • Regelgeving en handhaving
 • Voorlichting en educatie
 • Signalering, advies en ondersteuning

Bekijk dit dossier

Lokaal alcoholbeleid

Dit dossier bespreekt de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en bevat een model Preventie- en Handhavingsplan.

Bekijk dit dossier

Nieuws

Datacollectie pilot IJslands model in volle gang
23 november 2018 - De zes Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de pilot voor het IJslandse preventiemodel, zijn begonnen met het..
Preventieakkoord: vooral verleidingen, weinig verboden
23 november 2018 - Het Preventieakkoord is een belangrijke stap richting een gezondere samenleving, zeggen deskundigen van het..
Omvang en gevolgen van riskant alcoholgebruik in Nederland
22 november 2018 - Van de 80 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder die in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, kan 1 op de 6..

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.