Alcoholbeleid: advies voor gemeenten

Zo ondersteunen we gemeenten bij alcoholbeleid

Onderzoek & Advies

Pak alcoholgebruik en –preventie strategisch aan. Met de Scanner Lokaal Alcoholbeleid brengen we de situatie in kaart, de basis voor effectieve maatregelen en interventies.

Lees meer over de Alcoholscan

Training & Kennisbevordering

Houd het kennisniveau van uw professionals op peil. Maak alcoholpreventie effectiever met studiedagen, inspiratiesessies en (online) trainingen.

Bekijk het trainingsaanbod

Implementatie

Krijg antwoord op uw implementatie-vraagstukken rond alcohol. Van een effectieve uitgaansaanpak tot een integraal beleid voor middelenpreventie.

Bespreek uw vraagstuk

Onderzoek & Advies: alcoholpreventie en -handhaving

Scanner Lokaal Alcoholbeleid

Vergroot uw inzicht in alcoholgebruik, effectief beleid, preventie en handhaving. De Scanner Lokaal Alcoholbeleid helpt u daarbij. De scanner analyseert het huidige beleid en brengt eventuele problemen rond alcoholgebruik, alcoholverstrekking, toezicht en handhaving in beeld.

De scanner geeft u...

 • De lokale stand van zaken
 • Inzicht in specifieke uitdagingen
 • Oplossingen
 • Draagvlak voor beleid

De scanner helpt u ook netwerkpartners te mobiliseren.

De scanner analyseert...

 • Lokale data
 • Interviews met netwerkpartners
 • Nalevingsonderzoeken leeftijdgrens en doorschenken
 • Observaties en enquêtes
 • Regionaal/lokaal draagvlakonderzoek
 • Evaluatie naar werkzame beleidselementen
 • Beleidsadvies

De scanner is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘Rapid Assessment and Response’-aanpak.

Interesse?

Onze onderzoekers kunnen de uitvoering van de Scanner deels of volledig voor u doen. Als onafhankelijke partij kunnen we bijdragen aan een objectieve evaluatie van uw alcoholbeleid. Zo vergroot u het draagvlak voor beleidsverbeteringen.

Meer informatie

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff of bel +31 (0)30 - 2959(427)

Implementatie alcoholbeleid: bespreek uw vraagstukken

Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van uw alcoholbeleid? Wilt u een aanpak ontwikkelen om alcohol gerelateerde problemen in het uitgaansleven terug te dringen? Het Trimbos-instituut heeft adviseurs in huis met de juiste expertise en een passie voor preventie. Met onze jarenlange kennis over gemeentelijk alcoholbeleid helpen we u graag bij uw implementatievraagstukken. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Meer informatie

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff of bel +31 (0)30 - 2959(427)

Casus: Effectieve festivalaanpak in Rotterdam

Hoe verbeter je de naleving van de Drank- en Horecawet bij een van de grootste festivals in je gemeente? Die vraag legde Rotterdam voor aan het Team Gemeenten van het Trimbos-instituut. Zo wilde Rotterdam het aantal incidenten als gevolg van alcoholgebruik terugdringen. We ondersteunden de havenstad met een uitgebreide probleemanalyse. Vervolgens vertaalden we de Zweedse STAD-aanpak naar de Rotterdamse situatie. We implementeerden de aanpak door lokale partners te (helpen) mobiliseren, trainingen te verzorgen en een effectevaluatie uit te voeren.

Meer weten?

Expertisecentrum Alcohol

Ons Expertisecentrum Alcohol bevat uitgebreide dossiers voor professionals over alcoholbeleid en -preventie.

Wegwijzer

Het Expertisecentrum Alcohol helpt u de meest relevante informatie te vinden over alcoholbeleid en -preventie. Van beleidskaders en cijfers tot praktische hulpmiddelen.

Bekijk de wegwijzer

Integrale aanpak alcoholpreventie

Dit dossier bespreekt de vier pijlers voor integrale alcoholpreventie:

 • fysieke en sociale omgeving
 • Regelgeving en handhaving
 • Voorlichting en educatie
 • Signalering, advies en ondersteuning

Bekijk dit dossier

Lokaal alcoholbeleid

Dit dossier bespreekt de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en bevat een model Preventie- en Handhavingsplan.

Bekijk dit dossier

HandreikingDHW

De Handreiking Toezicht Drank- en Horecawet (DHW) is dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over de DHW. De handreiking  biedt ondersteuning aan gemeenten bij de handhaving van de Drank- en Horecawet.

HandreikingDWH

Meer producten

Producten

Meer cases

Klantcases

Nieuws

Nieuw materiaal helpt bedrijven bij het opstellen van Alcohol, Drugs, Medicijnbeleid
10 december 2020 - Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen voor, tijdens en na werktijd kan een grote impact hebben op de veiligheid..
Meer volwassenen drinken maximaal 1 glas per dag
26 mei 2020 - Steeds meer volwassen Nederlanders (41,5% in 2019, 37,5% in 2014) houden zich aan het advies van de Gezondheidsraad:..
“Andere aanpak nodig voor alcoholmisbruik onder hoog-risico jongeren”
3 oktober 2019 - Het overgrote deel (90-95%) van de alcoholpreventie in Nederland is universeel. Dat wil zeggen, gericht op alle jongeren..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Bolier, L., Voorham, L., Monshouwer, K., Hasselt, N. van, Bellis, M. (2011). Alcohol and drug prevention in nightlife settings: A review of experimental studies. Substance Use & Misuse, 46(13), 1569-1591.

Hasselt, N. van, Bunningen, N. van, Bovens, R. (2011). Alcohol en agressie: een complexe relatie. Justitiële Verkenningen, 37(4), 65-81.

Meer publicaties over dit onderwerp