Regionale inspiratiesessies voor effectief lokaal mentaal gezondheidsbeleid

Als landelijk Expertisecentrum Mentale Gezondheid organiseert Trimbos-instituut samen met GGD-en, kennispartners en lokale organisaties dit voorjaar regionale inspiratiesessies voor medewerkers van GGD-en en gemeenten. Tijdens de sessies worden kennis en handvatten geboden die helpen bij het maken én in de praktijk brengen van integrale plannen voor effectief mentaal gezondheidsbeleid op lokaal niveau.

De sessies worden regionaal ontwikkeld en ingevuld in samenwerking met lokale partijen. Tijdens de bijeenkomsten kan worden ingegaan op vragen die spelen, zoals:

  • Wat verstaan we onder begrippen als mentale gezondheid, effectief beleid en integraal werken?
  • Hoe voer je een integrale aanpak uit binnen gemeenten?

Wanneer?

De eerste bijeenkomst staat gepland op 16 mei in Rijswijk; een symposium van GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden in samenwerking met LUMC, TNO, Leiden University en Hogeschool Leiden.
– Op 21 mei staat een inspiratiesessie in de regio bij GGD Drenthe op de agenda;
– 23 mei vindt er een netwerkbijeenkomst plaats met GGD Groningen en;
– op 30 mei vindt van 14.30-16.30u een webinar plaats over mentale gezondheid door GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland-Zuid GGD Gooi en Vechtstreek en GGD regio Utrecht.

Ook in juni en juli staan verschillende inspiratiesessies gepland in andere regio’s.

Meer info

Meer informatie en links om direct aan te melden zijn te vinden op: Inspiratiesessies – Trimbos-instituut Voor eventuele vragen of opmerkingen; mail naar mentalegezondheid@trimbos.nl

 

Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/mentale-gezondheid-preventie/expertisecentrum-mentale-gezondheid/inspiratiesessies/