Alcoholbeleid: advies voor gemeenten

Gemeenten die aan hun alcoholbeleid willen werken, kunnen bij het Trimbos-instituut terecht voor onderzoek, advies, training en implementatie.

Zo ondersteunen we gemeenten bij alcoholbeleid

Onderzoek & Advies

Pak alcoholgebruik en –preventie strategisch aan. Met de Scanner Lokaal Alcoholbeleid brengen we de situatie in kaart, de basis voor effectieve maatregelen en interventies.

Lees meer over de Scanner Lokaal Alcoholbeleid

Training & Kennisbevordering

Houd het kennisniveau van uw professionals op peil. Maak alcoholpreventie effectiever met studiedagen, inspiratiesessies en (online) trainingen.

Bekijk het trainingsaanbod

Implementatie

Krijg antwoord op uw implementatie-vraagstukken rond alcohol. Van een effectieve uitgaansaanpak tot een integraal beleid voor middelenpreventie.

Bespreek uw vraagstuk

Evaluatie

Zijn de doelen uit uw lokaal alcoholbeleid bereikt? Met de Evaluatie Lokaal Alcoholbeleid brengen we in kaart of de doelen zijn bereikt. Hiermee legt u een stevige basis voor een nieuw lokaal alcoholbeleid met effectieve maatregelen en interventies.

Lees meer over de Evaluatie Lokaal Alcoholbeleid

Onderzoek & Advies: alcoholpreventie en -handhaving

Scanner Lokaal Alcoholbeleid

Vergroot uw inzicht in alcoholgebruik, effectief beleid, preventie en handhaving. De Scanner Lokaal Alcoholbeleid helpt u daarbij. De Scanner analyseert het huidige beleid en brengt eventuele problemen rond alcoholgebruik, alcoholverstrekking, toezicht en handhaving in beeld.

De Scanner kan gebruikt worden om de situatie rond alcohol in een gemeente in kaart te brengen. De methode is echter ook goed geschikt om te gebruiken in een specifieke wijk of wijken binnen uw gemeente. Daarnaast kan de Scanner gebruikt worden om het gebruik van, zorgen om en eventuele problemen rond alcohol binnen bepaalde (kwetsbare) doelgroepen binnen uw gemeente in kaart te brengen.

De Scanner Lokaal Alcoholbeleid kan desgewenst uitgebreid worden met onderzoek naar lokaal drugs en/of tabaksbeleid in uw gemeente.

De Scanner geeft u:

 • Lokale stand van zaken omtrent alcoholgebruik
 • Inzicht in signalen van professionals over groepen waar problematisch gebruik speelt
 • Oplossingen voor verbeteringen van preventie
 • Draagvlak voor beleid.

De Scanner helpt u ook netwerkpartners te mobiliseren.

De Scanner is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘Rapid Assessment and Response’-aanpak.

De Scanner omvat (een keuze uit onderdelen is mogelijk):

 • Lokale data
 • Interviews met netwerkpartners
 • Een analyse van lokale nalevingsonderzoeken leeftijdgrens en doorschenken
 • Observaties en enquêtes
 • Regionaal/lokaal draagvlakonderzoek
 • Evaluatie van huidige beleid
 • Beleidsadvies

Interesse?

Onze onderzoekers kunnen de uitvoering van de Scanner deels of volledig voor u doen. Als onafhankelijke partij kunnen we bijdragen aan een objectieve evaluatie van uw alcoholbeleid. Zo vergroot u het draagvlak voor beleidsverbeteringen. De informatie uit de Scanner kunt u bovendien in uw P&H plan alcohol invoegen. Voor het opstellen van uw P&H plan alcohol kunt u ook gebruik maken van het Model Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Alcoholwet.

Evaluatie Lokaal Alcoholbeleid

Wilt u:

 • evalueren of de doelen uit uw lokaal alcoholbeleid zijn gerealiseerd?
 • inzicht in waarom dit wel of niet gelukt is?
 • handvatten krijgen voor het verbeteren van uw alcoholbeleid?

Wij kunnen u daarbij helpen. Met onze aanpak analyseren wij het huidige beleid en de stand van zaken en brengen succes- en verbeterpunten rond alcoholgebruik, alcoholverstrekking, alcoholpreventie, toezicht en handhaving in beeld. De Evaluatie lokaal Alcoholbeleid is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘Rapid Assessment and Response’-aanpak. De adviseurs van het Trimbos-instituut hebben ruime ervaring met het evalueren van lokaal alcoholbeleid.

Wilt u meer weten? Of een keer van gedachten wisselen? Neem contact op met Patrick van Iperen.

Casus: Effectieve festivalaanpak in Rotterdam

Update voor database Healthy Nightlife Toolbox

Hoe verbeter je de naleving van de Alcoholwet bij een van de grootste festivals in je gemeente? Die vraag legde Rotterdam voor aan het Team Gemeenten van het Trimbos-instituut. Zo wilde Rotterdam het aantal incidenten als gevolg van alcoholgebruik terugdringen. We ondersteunden de havenstad met een uitgebreide probleemanalyse. Vervolgens vertaalden we de Zweedse STAD-aanpak naar de Rotterdamse situatie. We implementeerden de aanpak door lokale partners te (helpen) mobiliseren, trainingen te verzorgen en een effectevaluatie uit te voeren.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Expertisecentrum Alcohol

Ons Expertisecentrum Alcohol bevat uitgebreide dossiers voor professionals over alcoholbeleid en -preventie.

Wegwijzer

Het Expertisecentrum Alcohol helpt u de meest relevante informatie te vinden over alcoholbeleid en -preventie. Van beleidskaders en cijfers tot praktische hulpmiddelen.

Bekijk de wegwijzer >

Lokaal alcoholbeleid

Dit dossier bespreekt de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en bevat een model Preventie- en Handhavingsplan.

Bekijk dit dossier >

Integrale aanpak alcoholpreventie

Dit dossier bespreekt de vier pijlers voor integrale alcoholpreventie:

 • fysieke en sociale omgeving
 • Regelgeving en handhaving
 • Voorlichting en educatie
 • Signalering, advies en ondersteuning

Bekijk dit dossier >

Handreiking Alcoholwet

De Handreiking Toezicht Alcoholwet is een kennisplatform met betrouwbare informatie over de wet. De handreiking biedt ondersteuning aan gemeenten bij de handhaving van de Alcoholwet.

Handreiking Alcoholwet >

Implementatie alcoholbeleid: bespreek uw vraagstukken

Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van uw alcoholbeleid? Wilt u een aanpak ontwikkelen om alcohol gerelateerde problemen in het uitgaansleven terug te dringen? Het Trimbos-instituut heeft adviseurs in huis met de juiste expertise en een passie voor preventie. Met onze jarenlange kennis over gemeentelijk alcoholbeleid helpen we u graag bij uw implementatievraagstukken.

featured_image
Jeroen de Greeff
Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Actueel

Trainingen en evenementen