Nieuws |

NIX18: Help je mee? Pak alvast je ID!

NIX18: Help je mee? Pak alvast je ID!

Van donderdag 23 mei tot 3 juni organiseert het Trimbos-instituut, in samenwerking met andere partijen, voor het vierde jaar de NIXzonderID actie in het kader van de NIX18 campagne. Bij deze actie worden jongeren opgeroepen om uit zichzelf hun ID te tonen bij aankoop van alcohol en tabak.

Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de leeftijd van jonge kopers van alcohol en tabak in te schatten. Jonge kopers van drank of sigaretten hebben nog niet altijd hun ID bij de hand. Tijdens de NIXzonderID actie brengen we het belang van een goede leeftijdscheck bij verkopers onder de aandacht en vragen we jongeren daarbij te helpen onder de slogan Help je mee? Pak alvast je ID! De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol en tabak blijkt over de hele linie aan het verbeteren, maar er zijn nog grote verschillen tussen de branches. Supermarkten en speciaalzaken doen het bijvoorbeeld beter dan horeca en sportkantines. 

Trimbos: Toolkit met materialen

Het Trimbos-instituut is partner van de NIX18 campagne en verzorgt de lokale uitrol van de campagne. Voor de NIXzonderID actie biedt het Trimbos-instituut een toolkit met materialen waarmee lokaal acties geïnitieerd worden. Gemeenten, preventieprofessionals, toezichthouders DHW en NVWA, supermarktketens, horeca, jongerenwerk, sportverenigingen en landelijke stakeholders doen mee. Elk jaar doen meer gemeenten en organisaties mee. 

NIX18

De NIX18 campagne is een initiatief van het ministerie van VWS met als doel de sociale norm ‘niet roken en niet drinken onder de 18 te versterken’. De campagne wordt uitgevoerd met een groot aantal landelijke en lokale stakeholders. Omdat we alleen samen de norm kunnen veranderen. 

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol en tabak  te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Voor verkopers is het inschatten van de juiste leeftijd niet zo makkelijk. Daarom wordt er als je alcohol of tabak wilt kopen, naar je ID gevraagd.

Meer over dit thema

NIX18: toolkit voor professionals

Website voor gemeenten, GGD’en, verslavingszorg preventie en andere professionals die in hun regio willen bijdragen aan de campagne NIX18: het versterken van de norm dat het gewoon is om tot je 18e niet te drinken en niet te roken.

Meer info