Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Alcoholwet – 4.1

Nieuw modelplan voor gemeenten

Gemeenten zijn via de Alcoholwet verplicht vierjaarlijks een preventie- en handhavingsplan op te stellen. Toen deze verplichting in 2014 werd ingevoerd, maakten veel gemeenten gebruik van het model Preventie- en handhavingsplan van het Trimbos-instituut. Dit modelplan is nu geactualiseerd en aangepast, mede op basis van de nieuwe Alcoholwet, het Nationaal Preventieakkoord en verbetersuggesties van gemeenten. Het modelplan helpt gemeenten bij het systematisch uitdenken van preventie- en handhavingsbeleid, in samenwerking met lokale stakeholders. U kunt het modelplan 4.1 hieronder downloaden, evenals het bijbehorende toelichtingsdocument. Het modelplan bevat verwijzingen naar het toelichtingsdocument.

De zip-file bevat twee documenten:

  • Model Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Alcoholwet - 4.1
  • Toelichtingsdocument bij Model Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Alcoholwet - 4.1
Auteur A. Sannen, C. Harreveld, J. de Greeff, L. Nijkamp, L. Lemmers
Pagina's

32

Auteur

, , , ,

Jaar

SKU af1850
Category Handreikingen