Drugsbeleid: advies voor gemeenten

Gemeenten die aan de slag willen met drugsbeleid, kunnen bij het Trimbos-instituut terecht voor ondersteuning, advies, kennisbevordring en implementatie.

Zo ondersteunen we gemeenten bij drugsbeleid

Onderzoek & Advies

Pak drugsgebruik en –preventie strategisch aan. Met de Scanner Lokaal Drugsbeleid brengen we de situatie in kaart, de basis voor effectieve maatregelen en interventies.

> Doe de drugsscan

Training & Kennisbevordering

Houd het kennisniveau van uw professionals op peil. Maak drugspreventie effectiever met studiedagen, inspiratiesessies en (online) trainingen.

> Basistraining Middelenpreventie - European Prevention Curriculum

Implementatie

Krijg antwoord op uw implementatie-vraagstukken rond drugspreventie. Van een effectieve uitgaansaanpak tot een integraal beleid voor middelenpreventie.

>Bespreek uw vraagstuk

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) het Modelplan Lokaal Drugspreventiebeleid ontwikkeld. Het modelplan is een concreet format, die een gemeente helpt bij het schrijven van een effectief, integraal en lokaal drugspreventiebeleid.

Download het modelplan

Onderzoek & Advies: drugsgebruik- en preventie

Scanner Lokaal Drugsbeleid

Vergroot uw inzicht in drugsgebruik, effectief beleid, preventie en handhaving. De Scanner Lokaal Drugsbeleid helpt u daarbij.

De Scanner analyseert het huidige beleid en brengt eventuele problemen rond drugsgebruik, beschikbaarheid en linken met drugscriminaliteit in beeld.

De Scanner kan gebruikt worden om de situatie rond middelengebruik in een gemeente in kaart te brengen. De methode is echter ook goed geschikt om te gebruiken in een specifieke wijk of wijken binnen uw gemeente. Daarnaast kan de Scanner gebruikt worden om het gebruik van, zorgen om en eventuele problemen rond drugs binnen bepaalde (kwetsbare) doelgroepen binnen uw gemeente in kaart te brengen.

De Scanner Lokaal Drugsbeleid kan desgewenst uitgebreid worden met onderzoek naar lokaal alcohol- en/of tabaksbeleid in uw gemeente.

De Scanner geeft u:

 • Lokale stand van zaken omtrent drugsgebruik
 • Inzicht in signalen van professionals over groepen waar problematisch gebruik speelt
 • Oplossingen voor verbeteringen van preventie
 • Draagvlak voor beleid.

De Scanner helpt u ook netwerkpartners te mobiliseren.

De Scanner omvat (een keuze uit onderdelen is mogelijk):

 • Lokale data
 • Interviews met netwerkpartners
 • Observaties en enquêtes
 • Regionaal/lokaal draagvlakonderzoek
 • Evaluatie van huidige beleid
 • Beleidsadvies
 • Duiding van rioolwateranalyse

De Scanner is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘Rapid Assessment and Response’-aanpak.

Interesse?

Onze onderzoekers kunnen de uitvoering van de Scanner deels of volledig voor u doen. Als onafhankelijke partij kunnen we bijdragen aan objectieve input en evaluatie van uw drugsbeleid. Zo vergroot u het draagvlak voor beleidsverbeteringen.

De informatie uit de scanner kunt u gebruiken om het Modelplan Lokaal drugpreventie beleid in te vullen.

Implementatievraagstukken drugs

Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van uw drugsbeleid? Wilt u een aanpak ontwikkelen of een bestaande aanpak implementeren om het drugsgebruik in uw gemeente terug te dringen? Het Trimbos-instituut heeft adviseurs in huis met de juiste expertise en een passie voor preventie. Met onze jarenlange kennis over gemeentelijk drugsbeleid helpen we u graag bij uw implementatievraagstukken. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Lees ook:

Lachgas wat kun je er als gemeente wel mee?

GHB-aanpak voor gemeenten

Basistraining drugs- en alcoholpreventie 17 en 18 juni 2024

Wat leert u? Aan het eind van de training bent u in staat om op een wetenschappelijk onderbouwde manier keuzes te maken op het gebied van drugspreven...

Lees meer >

Tips voor gemeenten: preventie en handhaving van lachgas

Sinds 1 januari 2023 is het op grond van de Opiumwet verboden om lachgas bestemd voor recreatief gebruik te produceren, bezitten en te verhandelen. Deze...

Lees meer >

SCRA-gebruik in een gevangenissetting

Het Harm Reduction Netwerk (HRN) van het Trimbos-instituut heeft signalen ontvangen dat het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS of ‘designer d...

Lees meer >

Actueel