Nieuws |

1 op de 10 werknemers drinkt te veel

In de periode 2015-2020 was ongeveer 1 op de 10 werknemers een overmatig of zware drinker. Dit percentage is – net als in de algemene Nederlandse bevolking- licht dalende. Eveneens 1 op de 10 werknemers gebruikte drugs in het afgelopen jaar. Het gebruik van drugs onder werknemers is in de periode 2015-2020 toegenomen.

Zo blijkt uit onderzoek naar het alcohol- en drugsgebruik onder werknemers in Nederland van TNO en het Trimbos-instituut.

Alcohol- en drugsgebruik verschilt per sector

In de periode 2015-2020 dronk gemiddeld 8,6% van de werknemers in Nederland overmatig1Overmatig drinken betreft het drinken van meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen). en 10,1% zwaar2Er is sprake van zwaar drinken wanneer minstens één keer per week meer dan zes glazen alcohol (mannen) of vier glazen alcohol (vrouwen) op een dag gedronken worden.. Daarnaast had 10,4% van de Nederlandse werknemers drugs gebruikt3We spreken van drugsgebruik wanneer het afgelopen jaar minimaal één keer drugs is gebruikt, ongeacht welke drugs.. We zien een licht dalende trend van overmatig of zwaar alcoholgebruik en een stijging van drugsgebruik. Dat is vergelijkbaar met wat we zien in de algemene Nederlandse bevolking in diezelfde periode. Net als onder de algemene Nederlandse bevolking zien we dat mannen vaker alcohol en drugs gebruiken dan vrouwen en jongeren vaker dan ouderen.

Het middelengebruik verschilt duidelijk per sector. In de horeca wordt beduidend vaker overmatig (13,1%) of zwaar (17,3%) gedronken. En ook vaker drugs (23,2%) gebruikt dan in andere sectoren. Ook werknemers in de ICT (13,9%) en zakelijke dienstverlening (13,9%) gebruiken vaker drugs dan werknemers in andere sectoren. Het alcoholgebruik is juist relatief hoog in de sectoren bouw4(11,3% overmatig en 13% zwaar) en landbouw5(10,1% overmatig en 15,1% zwaar).

Relatie middelengebruik en arbeidsongevallen

Van alle werknemers in het onderzoek heeft 2,7% te maken gehad met een arbeidsongeval. Daarbij wordt geen relatie gevonden met alcohol of drugsgebruik. Als gekeken wordt naar individuele sectoren zien we in een paar sectoren wel een relatie. In de bouw rapporteren zware drinkers vaker een arbeidsongeval dan niet-zware drinkers. In de sectoren industrie, handel, horeca en zakelijke dienstverlening hangt het gebruik van drugs samen met het vaker voorkomen van arbeidsongevallen. Onduidelijk is of middelengebruik leidt tot ongevallen of dat het doormaken van een ongeval leidt tot het (overmatig) gaan gebruiken van alcohol en drugs.


De gegevens uit het rapport Alcohol, drugs en werk zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête (GE; CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA; TNO). De analyse is gedaan over gecombineerde data van de periode 2015 – 2020.

Meer informatie

Voetnoten

 • 1
  Overmatig drinken betreft het drinken van meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen).
 • 2
  Er is sprake van zwaar drinken wanneer minstens één keer per week meer dan zes glazen alcohol (mannen) of vier glazen alcohol (vrouwen) op een dag gedronken worden.
 • 3
  We spreken van drugsgebruik wanneer het afgelopen jaar minimaal één keer drugs is gebruikt, ongeacht welke drugs.
 • 4
  (11,3% overmatig en 13% zwaar)
 • 5
  (10,1% overmatig en 15,1% zwaar)
Maddy Blokland
Adviseur alcohol, drugs, medicijnen en werk