Alcohol-, drugs-, en medicijnbeleid (ADM-beleid)

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik op het werk is niet bij wet verboden. Een bedrijf kan wel regels opstellen over het verbod op onder invloed zijn van middelen onder werktijd, het gebruik vóór aanvang van het werk en bezit van middelen op de werkvloer.

Vragen?

featured_image
Maddy Blokland
Adviseur alcohol, drugs, medicijnen en werk
Bel: +31 (0)30 - 2959(355)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(355)

Ondersteunend materiaal

Gebruik de Handreiking en het format Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-beleid) binnen uw organisatie.

Bekijk het materiaal

Ook relevant

Alcohol, Drugs, Medicijnen-webinar

Waarom een ADM-beleid?

Medewerkers die onder invloed op het werk verschijnen, zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Ze onderschatten bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat de alcohol van een avond flink drinken uit hun bloed is. Bij leidinggevenden kan het idee bestaan dat iemand die alcohol, drugs of medicijnen gebruikt, ook verslaafd is. Terwijl dat lang niet altijd zo is.

Met een duidelijk ADM-beleid geeft een bedrijf aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn en veiligheid van alle werknemers en geeft daarmee vorm aan goed werkgeverschap. Een ADM-beleid kan alcohol-, drugs- en medicijngebruik bespreekbaar maken.

Voordelen korte termijn:

 • Verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het werk
 • Verhoging van de productiviteit

Voordelen lange termijn:

 • Verbetering van de sfeer en de gezondheid van de werknemers
 • Betere gezondheid van medewerkers

Wat staat er in een ADM-beleid?

In het ADM-beleid legt u de afspraken vast die u binnen uw bedrijf met elkaar maakt over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in relatie tot het werk.

De basis voor een goed ADM-beleid wordt gevormd door vier pijlers. Deze pijlers komen zowel bij een uitgebreid als bij een beknopt beleid aan de orde.

 • Pijler 1 - Regels en afspraken
 • Pijler 2 - Preventie en bewustwording
 • Pijler 3 - Begeleiding en zorg
 • Pijler 4 - Handhaving en disciplinaire maatregelen

U beschrijft per pijler zo concreet mogelijk wie wat moet doen en waarom. U legt ook de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden vast en voor wie ze gelden. Denk aan medewerkers, leidinggevenden, bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen, HR-medewerkers, preventiewerkers, Arbo-adviseurs en bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Stappenplan ADM-beleid

Het Trimbos-instituut ondersteunt bedrijven bij het opstellen van ADM-beleid. Dit doen we volgens een aantal vaste stappen:

 1. Voorbereiding (agenderen, projectgroep vormen)
 2. Opstellen beleid (met stakeholders binnen bedrijf)
 3. Implementeren en informeren
 4. Onder de aandacht houden
 5. Evalueren

Zelf aan de slag

De Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid ondersteunt u bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-beleid) binnen uw organisatie.

Naar de handreiking  >

De handreiking is onderdeel van de Toolbox Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-toolbox), een bundeling van praktische materialen ter ondersteuning van organisaties bij het opstellen van een ADM-beleid.

Naar de Toolbox >

Hulp nodig?

Elk bedrijf is anders, denk aan de bedrijfscultuur, aantal medewerkers, personeelsopbouw (leeftijd, man/vrouw verdeling, opleidingsniveau), soorten dienstverband – flex, vast, aard van het werk stressvol of fysiek zwaar. Daardoor heeft elk bedrijf z'n eigen uitdagingen op het terrein van alcohol, drugs en medicijnbeleid.

Wij denken graag met u mee. Het Trimbos-instituut ondersteunt bedrijven bij het opstellen van ADM-beleid met advies en training op maat.

Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) ontwikkeld voor organisaties die aan de slag willen met het opstellen van een ADM-beleid.

Zie ook: Kamerbrief over Gezond en Veilig Werken over stand van zaken beleidsvoornemens alcohol en drugs op de werkplek en aanbieding handreiking ADM-beleid.

Minigids ADM-beleid in het Engels

Hoe ga je om met alcohol-, drugs-, en medicijngebruik op het werk? Het EMCDDA, dat onder meer feitelijke overzichten bijhoudt over de Europese drugsproblematiek, heeft een nieuwe gids voor beleidsmakers, professionals en werkgevers. Daarin staan adviezen en strategieën om effectief ADM-beleid te ontwikkelen en leest u welke interventies wél of juist niet werken.

In de media

BNR Nieuwsradio | Alcohol & werk
BNR Nieuwsradio spreekt uitgebreid met Ninette van Hasselt over alcohol en werk. Beluister het item
BNR Nieuwsradio | Verslaving op de werkvloer
Er bestaat een reële kans dat je een collega hebt met een alcohol- of drugsprobleem. Hoe merk je dat. Moet je daar iets mee? En zo ja, wat dan? Maddy Blokland beantwoordt vragen hierover bij BNR.
Beluister de uitzending