Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

(ADM beleid)

Als werkgever draagt u zorg voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw medewerkers. Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen brengt risico’s met zich mee voor de werkvloer. Zowel voor individuele medewerkers als voor hun collega’s. Bovendien loopt u risico op bedrijfsschade. Testen op alcohol en drugs mag vaak niet. Zet daarom in op preventie en zorg, met een goed ADM-beleid. Een goed ADM-beleid draagt ook bij aan goed werkgeverschap.

Deze handreiking ondersteunt u bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-beleid) binnen uw organisatie.

Bij deze handreiking horen:

Format: Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Infographic: Alcohol, drugs, medicijnen en werk

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
26
Productnummer
PM0567
Jaar van uitgave
2020
Auteur
M. Blokland, C. de Jong

ADMBeleid werk werkgever