Persona’s in middelengebruik

Handleiding

Er is veel bekend over de effecten en risico’s van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren, maar hoe goed kennen we de (potentiële) gebruikers van deze middelen? Wat weten we bijvoorbeeld van hun motivatie om middelen te gebruiken? En wat weten we van jongeren die geen alcohol of drugs gebruiken? Wat zijn hún motieven? De antwoorden op deze vragen zijn cruciaal om effectieve interventies en communicatiestrategieën te kunnen ontwikkelen voor preventie van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren.

Zie ook Eindrapportage Persona's in middelengebruik

Auteur M. de Jonge
Jaar

Auteur

Pagina's

14

SKU AF1941
Category Handreikingen