Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten

Inventarisatie van (onderzoeken naar) prevalentieinschattingen onder MBO-, HBO- en WO-studenten in Nederland

Dit rapport bevat een inventarisatie van Nederlands onderzoek naar alcohol-, tabaks- en drugsgebruik onder studenten in het MBO, HBO en WO. Het doel hiervan is om een overzicht te geven van de prevalentie van het middelengebruik onder studenten enerzijds, maar anderzijds ook te onderzoeken waarom de individuele onderzoeken grote verschillen laten zien in de prevalentieschattingen.

In totaal worden zeventien onderzoeken beschreven die onderverdeeld worden in vijf groepen: (1) landelijke bevolkingsonderzoeken waaruit gegevens van studenten van 16 tot en met 24 jaar werden geselecteerd, (2) onderzoeken uitgevoerd door GGD'en, (3) gegevens over MBO-studenten uit het project Test je Leefstijl, (4) onderzoek dat specifiek gericht was op HBO's en universiteiten in een bepaalde stad en (5) de selectie van studenten die deelnamen aan het Grote Uitgaansonderzoek. De onderzoeken verschillen in grote mate in doelgroep, benadering en methodologie. Dit alles geeft een erg versnipperd beeld van de prevalenties van het genotmiddelengebruik van studenten waardoor deze erg uiteen lopen en moeilijk in te schatten zijn.

Op basis van de hiermee verkregen inzichten worden adviezen gegeven over hoe het prevalentieonderzoek naar middelengebruik onder studenten in de toekomst verbeterd kan worden.

Tags:
Auteur S. van Dorsselaer, F. Goossens
Auteur

,

Pagina's

44

Jaar

SKU af1360
Category Rapporten
Tags: