GHB-aanpak gemeenten

GHB is een sterk verslavend middel. Eenmaal verslaafd is het ontzettend moeilijk om er blijvend vanaf te komen. De verslaving is hardnekkig en het risico op terugval is groot. De verslaving brengt problematiek met zich mee die veel inzet vraagt vanuit partijen als de gemeente, politie, verslavingszorg en andere hulpverlening.

Casusoverleg GHB-problematiek

Het Trimbos-instituut heeft, in samenwerking met Novadic-Kentron, Tactus Verslavingszorg, de gemeente Etten-Leur, de gemeente Twenterand en het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA), een veelbelovende methode ontwikkeld. De methode helpt Nederlandse gemeenten GHB-problematiek aan te pakken. Door de inzet van een casusoverleg, specifiek gericht op GHB-problematiek, werken professionals intensief samen aan een leven zonder GHB voor hun cliënten.

Product image

Bezieling en bereikbaarheid: Samen werken aan een leven zonder GHB

Een handreiking voor Nederland... Bekijk dit product
Product image

Handreiking voor GHB behandeling

Achtergronddocument Bekijk dit product
Product image

Rapport Effectonderzoek GHB aanpak

Bekijk dit product

Inspiratie, advies en ondersteuning

Het Trimbos-instituut begeleidt steeds meer gemeenten in de implementatie en uitvoering van deze aanpak. Daarnaast delen we onze kennis door middel van inspiratiesessies, trainingen en als sparringpartner.

Een greep uit ons aanbod

  • Een (kosteloos) online adviesgesprek over GHB-vraagstukken in uw gemeente.
  • Een inspiratiesessie voor uw gemeente en instanties die betrokken zijn bij de GHB-problematiek waarin centraal staat hoe GHB-problematiek aangepakt kan worden en wat dit vraagt van gebruikers, hun omgeving en professionals;
  • Een training voor uw gemeente en samenwerkingspartners in het implementeren en uitvoeren van de aanpak;
  • Uw gemeente adviseren in het bereiken en activeren van gebruikers.
  • Uw gemeente ondersteunen en begeleiden bij het werken via een casusoverleg volgens de handreiking GHB-aanpak voor gemeenten - Uitvoeren van een onderzoeks- en werktraject om de aard, omvang en aanpak van de problematiek in uw gemeente in kaart te brengen (voor dit traject is een bijdrage vanuit uw gemeente nodig).
  • Structurele, langdurige begeleiding bij de implementatie en uitvoering van de aanpak (voor dit traject is een bijdrage vanuit uw gemeente nodig).

Advies voor beleidsmedewerkers gemeenten over GHB-aanpak

Gemeenten kunnen (kosteloos) bij ons terecht met vragen over de aanpak van GHB-problematiek. U kunt bij ons terecht met vragen als:

  • Wat is nodig om GHB-problematiek in een gemeente aan te pakken?
  • Met wie moet ik hierin samenwerken?
  • Wat maakt dat een specifiek op GHB-problematiek gerichte aanpak nodig is?
  • Hoe kan het Trimbos-instituut ondersteunen bij de implementatie en uitvoer van de GHB-aanpak?

Afspraak plannen

In een persoonlijke (video)gesprek van 10 - 20 minuten kunt u uw vragen en dilemma’s aan ons voorleggen. Wij delen graag onze ervaringen en kennis met u.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de aanpak of wilt u ermee aan de slag? Wij helpen u graag bij de eerste stappen om GHB-problematiek aan te pakken.

Bekijk wat we nog meer doen voor gemeenten

Drugsbeleid: advies voor gemeenten

Gerelateerde publicaties

Drugs en uitgaan

Bestel informatieve ansichtkaarten en folders over alcohol en drugs voor uitgaanders.

Lees meer >

Monitor Drugsincidenten

De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op...

Lees meer >

DIMS Jaarbericht 2019

Het DIMS ontving in 2019 meer bezoekers en samples dan ooit. Het merendeel van deze samples bestond uit XTC pillen, die ook in 2019 een onverminderd hog...

Lees meer >

Actueel