Rapport Effectonderzoek GHB aanpak

In 2019 publiceerde het Trimbos-instituut Bezieling en bereikbaarheid: Samen werken aan een leven zonder GHB. Een handreiking voor Nederlandse gemeenten ten behoeve van de aanpak van GHB-problematiek.
Het is een op de praktijk gestoelde lokale aanpak om mensen die kampen met GHB-problematiek en andere problemen op weg te helpen naar een beter leven. De aanpak heeft daarnaast tot doel hulpdiensten, begeleiding en financiën effectiever in te zetten. Er wordt nauw met elkaar én met de cliënt samengewerkt.
Inmiddels werken diverse gemeenten met de aanpak. Maar hoe ziet de aanpak er ondertussen uit?

  • Wat zijn werkzame elementen en succesfactoren?
  • Hoe brengen de verschillende gemeenten de aanpak in de praktijk?
  • En wat levert het de cliënten eigenlijk op?

Om daar achter te komen voerde het Trimbosinstituut een onderzoek uit. Samen met zes gemeenten en cliënten brachten we de stand van zaken en de impact van de aanpak in kaart. De resultaten staan in dit verslag.

Auteur A. van Wamel, D. Spronk, A. Sannen
Jaar

2024

Pagina's

16

SKU AF2124
Category Rapporten

Ook interessant