Basistraining Middelenpreventie – European Prevention Curriculum

  • Intro
  • Iets voor u?
  • Inhoud
  • Praktisch

De Basistraining middelenpreventie is bedoeld als basis voor iedereen die zich bezig houdt middelenpreventie. Aan het eind van de training bent u in staat om op een wetenschappelijk onderbouwde manier keuzes te maken op het gebied van drugspreventie.

Na de training kunt u vragen beantwoorden zoals: “Op welke doelgroep moeten we ons richten?”, “Welke aanpak werkt in welke setting?”, “Wat zijn de voor- en nadelen van een massa mediale campagne” en “Hoe beoordeel ik de kwaliteit van een interventie?”. Deze training helpt u om de aanpak van drugspreventie in uw werkgebied te professionaliseren en het effect te vergroten.

Achtergrond van de training

De Basistraining middelenpreventie is de Nederlandse variant van de internationale training van het European Prevention Curriculum (EUPC). De EUPC training is een gestandaardiseerd curriculum voor middelenpreventie in Europa. Deze training is ontwikkeld door het EMCDDA. De basis van de training wordt gevormd door de European Drug Prevention Quality Standards en de International Standards on Drugs Use Prevention (UNODC).

Martha de Jonge is door het EMCDDA geaccrediteerd als Nationaal Trainer voor dit curriculum.

Dit curriculum is ontworpen om preventiekennis te bieden aan beleidsmedewerkers van lokale en landelijke overheden en preventiewerkers uit de verslavingszorg, die in de positie zijn om keuzes te maken over de inzet van preventie (interventies, beleidsmaatregelen, strategieën). In de training is veel aandacht voor het basispakket verslavingspreventie, lokale voorbeelden en uitwisseling.

De training wordt gegeven in twee dagen. In die dagen komen acht inhoudelijke onderwerpen aan bod (hieronder beschreven). Ieder onderwerp bestaat uit een deel inhoud en een deel oefenen met het materiaal door middel van (groeps)opdrachten. Met name in de opdrachten is veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop we in Nederland preventie vormgeven.

1. De taal van preventie

Introductie in de training, wat zien we als preventie, welke taal hoort er bij preventie.

2. Epidemiologie van middelengebruik

Het belang en gebruik van monitoring-data en kennis over risicofactoren die kunnen leiden tot risicogedrag (zoals middelengebruik). Wat zijn die risico (en beschermende) factoren en hoe maken we er gebruik van? De rol van socialisatie in preventie.

3. Evidence-based werken in preventie

We bespreken bestaande (internationale) richtlijnen voor preventie European Drug Prevention Standards (EDPQS) en National Standards on Drug Use Prevention (UNODC) en leren deze te gebruiken. We hebben het over gebruik van intervention databases. We oefenen met de project-cyclus. We bespreken enkele theorieën van gedragsverandering.

4. Interventies in de gezins- school en werksetting

Op welke risico- en beschermende factoren spelen deze interventies in, wat zijn de effectieve elementen, wat kan je beter niet doen. We bespreken voorbeelden van evidence-based interventies.

5. Interventies in de omgeving en de community

We bespreken voorbeelden van omgevingspreventie (beleidsmaatregelen) en hoe deze effect hebben op het middelengedrag. We hebben het over samenwerking in preventie, werken in een consortium. We bespreken voorbeelden van evidence-based interventies.

6. Interventies via (massa) media

Wat zijn de voor- en nadelen van werken via massa mediale interventies of campagnes? Wat zijn de theorieën erachter? Op welke risico- en beschermende factoren spelen deze interventies in, wat zijn de effectieve elementen, voorbeelden van evidence-based interventies.

7. Pleitbezorging

Het ondergeschoven kind van preventie: pleitbezorging voor effectieve preventie is één van de belangrijkste onderdelen van preventie en heeft potentieel het grootste effect. Hoe geven we dit onderdeel meer aandacht?

8. Monitoring en evaluatie

Het belang van monitoring en evalueren van interventies en maatregelen. Hoe wordt goede monitoring en evaluatie aangepakt? Wat zijn methoden? Waarom is het zo belangrijk? In dit hoofdstuk leren we niet om onderzoeken naar effectiviteit uit te voeren, maar wel om ze op kwaliteit te beoordelen.

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

De training bestaat twee trainingsdagen van 8 uur (9.00-17.00 uur) op Trimbos-instituut.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

Wil je een bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier je e-mailadres in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.