Alcohol, drugs en tabak op evenementen

Leidraad voor gemeenten 3.0

Herziene versie 2019

Deze leidraad biedt achtergrondinformatie en praktische tips over maatregelen die ingezet kunnen worden om te zorgen dat:

  1. de Drank- en Horecawet, Opiumwet en Tabaks- en rookwarenwet nageleefd en gehandhaafd worden.
  2. de gezondheid- en veiligheidsrisico's door of als gevolg van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik op evenementen voorkomen worden.

De leidraad is primair bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de vergunningverlening en/of organisatie van evenementen waarbij alcohol-, drugs- en/of tabaksgebruik een rol spelen. Daarnaast is de leidraad relevant voor stakeholders die gemeenten adviseren over of nauw betrokken zijn bij de vergunningverlening voor een evenement, zoals adviseurs van de GHOR, GGD en de instelling voor verslavingszorg.

Nieuw in de herziene versie is informatie over lachgas, roken op evenementen en aandacht voor knelpunten waar kleine gemeenten met lokaal of regionaal georiënteerde evenementen mee te maken hebben, voorzien van suggesties uit de praktijk om deze aan te pakken.

Zie ook de 'Infographic alcohol, drugs en tabak op evenementen'.

Auteur J. de Greeff, F. Goossens, A. Sannen, C. Harreveld, H. Kooke, N. van Hasselt
Auteur

, , , , ,

Pagina's

110

Jaar

SKU af1704
Category Rapporten