Nieuws |

Nieuwe infographic biedt overzicht van belangrijkste cijfers over alcoholgebruik in Nederland

infographic

De infographic laat zien in hoeverre mensen zich houden aan het Advies van de Gezondheidsraad voor alcoholconsumptie: “Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag”. Dit aantal neemt toe sinds 2014 (van 37,4 naar 39,8%), maar nog steeds houden de meeste mensen zich niet aan deze richtlijn.

Naast algemene cijfers over alcoholgebruik door volwassen Nederlanders biedt de infographic meer zicht op het gebruik in verschillende leeftijdsgroepen en in hoeverre mensen met verschillende opleidingsniveaus zich aan het advies van de Gezondheidsraad houden. Zo is te zien dat acht op de tien volwassen Nederlanders afgelopen jaar alcohol heeft gedronken en dat onder hoogopgeleiden minder mensen zich aan het gezondheidsadvies houden dan onder laagopgeleiden.

Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen worden uitgelicht. Mannen drinken substantieel vaker ‘overmatig’ en ‘zwaar’ dan vrouwen (overmatig drinken: meer dan 14/21 glazen alcohol per week voor vrouwen/mannen; zwaar drinken: minstens één keer week op één dag minstens 4/6 glazen alcohol voor vrouwen/mannen).

Wie meer wil lezen over het alcoholgebruik in Nederland kan terecht op het Dossier Cijfers op de website van het Expertisecentrum Alcohol 

Bron 
De cijfers uit deze infographic van het Expertisecentrum Alcohol komen uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018, een jaarlijks onderzoek van het CBS in samenwerking met het Trimbos-instituut en het RIVM.

Expertisecentrum Alcohol

Het Expertisecentrum Alcohol is in 2018 opgericht door het Trimbos-instituut met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het expertisecentrum heeft als doel het ondersteunen van professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. In zeer uiteenlopende dossiers is kennis gebundeld die daarbij van belang kan zijn.

Meer over dit thema