Alcohol, drugs en een licht verstandelijke beperking (LVB)

Rond 1,4 miljoen mensen in Nederland hebben een laag IQ en beperkingen in het sociale aanpassingsvermogen. Aanpakken van alcohol- en drugsgebruik vraagt gedegen kennis van deze groep en hun problematiek. 

Effectieve trainingen en kennisvergroting

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) zijn minder weerbaar, kunnen zich moeilijker zelfstandig redden, en zeggen moeilijker 'nee' als zij alcohol of drugs krijgen aangeboden dan mensen zonder LVB. Hoe brengt u alcohol- of drugsgebruik ter sprake bij deze groep mensen? En hoe weet u wat u zelf kunt doen en wanneer u moet doorverwijzen? Met onze e-learning Open en Alert vergroten wij uw kennis over alcohol en drugsgebruik en het signaleren, bespreken en begeleiden daarvan bij jongeren met een LVB.


Waar bemoei ik me mee?

Ook mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) bepalen zelf of ze alcohol en drugs gebruiken. dat kan soms tot problemen leiden. In deze uitgave staan handvaten hoe daarmee om te gaan in de ambulante begeleiding.

Meer informatie en downloaden

Wilt u meer weten over dit dossier?

Marjan  Möhle

Stuur een bericht aan contactpersoon Marjan Möhle of bel +31 (0)30 - 2959(218)

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Meer cases

Klantcases

Nieuws

Nieuwe infographic biedt overzicht van belangrijkste cijfers over alcoholgebruik in Nederland
22 mei 2019 - De infographic laat zien in hoeverre mensen zich houden aan het Advies van de Gezondheidsraad voor alcoholconsumptie:..
Gemeenten gezocht die kinderen van LVB-ouders extra willen ondersteunen
16 januari 2019 - Gemeenten zijn positief over het Buitenshuisproject: KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO) die opgroeien in een..
Doe mee aan het project ‘LVB in het Vizier’
14 november 2017 - Het project ‘LVB in het Vizier’ wil eraan bijdragen dat mensen met LVB en problematisch middelengebruik en/of vermoedens..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Pols, J., Althoff, B., & Bransen E. (2017). The limits of autonomy: ideals in care for people with intellectual disabilities. Medical Anthropology(augustus). doi:10.1080/01459740.2017.1367776

Duijvenbode, N. van, Didden, R., Korzilius, H. & Engels, R.C.M.E. (2016). “Het zit allemaal tussen mijn oren!” De neuropsychologie van verslavingsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Verslaving(4). doi:10.1007/s12501-016-0083-9

Duijvenbode, N. van, Didden, R., Korzilius, H. & Engels, R.C.M.E. (2016). The role of executive control and readiness to change in problematic drinkers with mild to borderline intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities(juli). doi:10.1111/jar.12280

Meer publicaties over dit onderwerp