Open en Alert: middelengebruik bespreken met jongeren

Open en Alert helpt organisaties die werken met jongeren in de jeugdzorg, in Justitiïele Jeugdinrichtingen of een lichtverstandelijke beperking om problemen als gevolg van middelengebruik te voorkomen of te verminderen.

Jongeren in de jeugdzorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJi’s) en in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) vormen een kwetsbare doelgroep als het gaat om roken, alcohol en drugs. Niet alleen komt middelengebruik bij deze doelgroepen vaker voor dan bij andere jongeren, ook is het risico op problematisch gebruik vaak groter.

Open en Alert stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de mensen die deze middelen gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik. Het programma is in 2019 opnieuw erkend als ‘theoretisch goed onderbouwde interventie’ door het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Ook is het programma opgenomen in de Richtlijn Middelengebruik Jeugdhulp en Jeugdbescherming en de Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB.

Pijlers

Open en Alert bestaat uit drie pijlers:

  • Beleidsontwikkeling
  • Deskundigheidsbevordering
  • Samenwerking met een instelling voor verslavingszorg

Aanbod

Het Trimbos-instituut ondersteunt uitvoerders van het programma en stelt materialen beschikbaar die zorgorganisaties en instellingen voor verslavingszorg kunnen gebruiken bij de implementatie, zoals een handboektrainingsmateriaal, readers en e-learnings. Ook worden er regelmatig nieuwe materialen ontwikkeld voor professionals én voor de jongeren zelf zoals websites en brochures.

open en alert

Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer informatie

featured_image
Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert