Marjan Möhle

Expertise

Socioloog met een achtergrond als sociaal-pedagogisch hulpverlener. Kennis en ervaring rondom preventief (jeugd)beleid en methodiekontwikkeling op het raakvlak tussen opvoeding en samenleving. Inhoudelijk thema’s: middelengebruik, jeugdcriminaliteit, overlast, discriminatie en radicalisering. Ruime ervaring als adviseur richting gemeenten en uitvoerende organisaties op het gebied van jeugdhulp en preventie en aanpak jeugdcriminaliteit. Tevens werkervaring als pedagogisch medewerker en ouderbegeleider en daarom ook altijd oog voor de dagelijkse praktijk. Bij het Trimbos-instituut projectleider geweest van het Expertisecentrum Alcohol en het Cannabiscongres.

Inspiratie en missie

Alle kinderen en jongeren hebben het recht om veilig en gezond op te groeien opdat zij hun talenten volop kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in onze samenleving. Helaas is het leven niet zonder risico’s, er zijn verschillende factoren bij jongeren en in hun omgeving die hun veiligheid en gezondheid in de weg kunnen zitten. Middelengebruik is hier één van en hangt vaak ook samen met andere factoren bij de jongeren en in hun omgeving. Er zijn grote verschillen tussen jongeren en hun ouders in de manier waarop zij omgaan met deze risico’s en de impact die dit heeft op hun verdere leven. Ik wil graag bijdragen aan meer inzicht hierin en op deze manier de gezondheid en veiligheid van álle jongeren vergroten.

Bezig met…

  • Projectleider Open en Alert: middelenbeleid jeugdhulp, JJI en LVB-zorg
  • Kwalitatief onderzoek middelenbeleid EXPLORE
  • Bespreekbaar maken problematisch middelengebruik bij kwetsbare doelgroepen
  • STAD in Europe (handleiding)