EXPLORE: onderzoek naar roken, alcohol- en drugsgebruik onder kwetsbare jongeren

EXPLORE is een landelijk onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik door scholieren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de residentiële jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen (JJi’s)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Na 10 jaar tijd voor nieuw onderzoek

Jongeren van de bovengenoemde scholen en instellingen lijken een extra kwetsbare groep voor vroeg en riskant gebruik van alcohol, tabak en drugs en het later ontwikkelen van verslavingsproblematiek.

Daarom is in 2008 voor het eerst op deze scholen en instellingen een landelijk onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik uitgevoerd. Na ruim 10 jaar is het tijd om deze studie te herhalen.

Daarnaast willen we graag een beter beeld krijgen van wat deze scholen en instellingen doen rondom het thema middelengebruik en waar zij behoefte aan hebben. Dit kan helpen om scholen en instellingen in de toekomst beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe preventieprogramma’s of het doorontwikkelen van bestaande programma’s zoals De Gezonde School en Genotmiddelen en Open en Alert.

Heeft u een uitnodiging voor deelname ontvangen?