Preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in de Justitiële Jeugdinrichtingen

Het EXPLORE-onderzoek 2022

In 2022 is het EXPLORE-onderzoek naar de preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel hebben 110 jongens uit vier JJI’s een vragenlijst ingevuld om de omvang van het middelengebruik in kaart te brengen. In het tweede deel is onder medewerkers (online vragenlijst, interviews) van vijf JJI’s onderzoek gedaan naar middelenpreventie en -beleid in de inrichting.

Meer informatie over het EXPLORE-onderzoek is te vinden op www.trimbos.nl/explore.

Auteur M. Möhle, M. Rombouts, N. van Gelder, K. Monshouwer
Auteur

, , ,

Pagina's

37

Jaar

SKU AF2020
Category Rapporten