Preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in de residentiële jeugdzorg

Kerngegevens uit het EXPLORE-onderzoek

Het EXPLORE-onderzoek is een landelijk onderzoek naar de omvang van middelengebruik onder jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), de residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Naast onderzoek onder de jongeren zelf hebben interviews plaatsgevonden met professionals werkzaam in deze scholen en instellingen om inzicht te krijgen in de manier waarop zij omgaan met middelengebruik en de knelpunten en behoeften die zij ervaren.

Het doel van het EXPLORE-onderzoek is gegevens te leveren ter onderbouwing en ontwikkeling van een effectieve preventieve aanpak van (problematisch) middelengebruik onder kwetsbare jongeren. Meer informatie over het EXPLORE-onderzoek is te vinden op www.trimbos.nl/explore.

Auteur M. Möhle, N. van Gelder, M. Rombouts, T. Scheffers-van Schayck, K. Monshouwer
Auteur

, , , ,

Pagina's

40

Jaar

SKU AF1922
Category Rapporten