Middelenpreventie en -beleid in de residentiële jeugdzorg (RJZ)

Resultaten van het EXPLORE onderzoek 2019

Over het algemeen heeft het gebruik van tabak, alcohol en drugs onder de Nederlandse jeugd zich de afgelopen 10 jaar gunstig ontwikkeld: minder jongeren gaan (op jonge leeftijd) drinken, roken of drugs gebruiken. Vroeg en problematisch gebruik lijkt zich voornamelijk te concentreren in enkele kwetsbare groepen. Jongeren met psychische en/of gedragsproblemen lijken een extra kwetsbare groep voor vroeg en riskant middelengebruik en het later ontwikkelen van verslavingsproblematiek.

Het huidige onderzoek, EXPLORE 2019, levert nieuwe landelijk representatieve cijfers over het gebruik van genotmiddelen onder leerlingen in het praktijk en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en jongeren in de residentiële jeugdzorg (RJZ) en justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). EXPLORE 2019 geeft ook inzicht in het actuele beleid en het aanbod aan interventies/programma’s met betrekking tot middelengebruik in deze settings.

Door dit aanbod te vergelijken met wat er uit de literatuur bekend is over effectieve middelenpreventie kunnen aanbevelingen gedaan worden om de implementatie van effectieve (elementen van) interventies/programma’s te bevorderen. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen beleidsmakers, onderzoekers en gezondheids-, en zorgprofessionals ondersteunen in hun werk.

 

Auteur M. Möhle, N. van Gelder
Auteur

,

Pagina's

103

Jaar

SKU AF1932
Category Rapporten