E-health cannabis

Factsheet

In deze factsheet over e-health wordt alle kennis over online cannabisinterventies beschreven.

Uit een ‘bundeling’ (meta-analyses) van internationale effectstudies blijkt dat online interventies effectief kunnen zijn in het verminderen van cannabisgebruik, al zijn de effecten niet groot. Online interventies kunnen een laagdrempelig alternatief zijn voor cannabisgebruikers die liever (nog) geen professionele hulp zoeken.

In Nederland is een gevarieerd aanbod aan online cannabisinterventies beschikbaar: van zelftesten, zelfhulp programma’s tot programma’s met begeleiding van een hulpverlener. Er is echter weinig kwalitatief goed onderzoek verricht naar de effectiviteit van het online cannabishulpaanbod in Nederland. Voor een aantal interventies zijn er wel aanwijzingen dat dat deze kunnen helpen bij het minderen of stoppen met cannabis.

Er is ook weinig bekend over de afstemming tussen het online aanbod en het reguliere face-to-face aanbod in Nederland. Zo is het niet duidelijk of cannabisgebruikers die het niet lukt om door middel van een (onbegeleide) eHealth interventie te stoppen of te minderen wel de weg weten te vinden naar meer intensieve vormen van zorg.

Auteur M. Olthof, M. Blankers, M. van Laar
Auteur

, ,

Pagina's

16

Jaar

SKU af1696
Category Factsheets