Complexe casuïstiek in de gerontopsychiatrie

Hoe ga je om met complexe casuïstiek rondom een bewoner? Zorgorganisatie de Waalboog maakt onder andere gebruik van 'moreel beraad' en lichtte dat bij deze platformbijeenkomst toe.

De platformbijeenkomst van 10 oktober jl. 2019 is anders ingestoken dan voorgaande bijeenkomsten. Bij de bijeenkomst werd een casus ingebracht en uiteindelijk werd hier plenair een discussie over gevoerd.

Myrthe van Loenen Martinet (GZ-psycholoog bij De Waalboog) kreeg de primeur om als eerste een casus te presenteren. Bekijk de presentatie.

Er werd besproken hoe er als team is omgegaan met de casus en van welke methoden er gebruik is gemaakt. Ook vertelde ze over knelpunten die ze als team hebben ervaren en hoe ze dit met elkaar hebben opgelost. Terugkijkend heeft het erg geholpen als team middels een Moreel Beraad nader tot elkaar te komen. Duidelijk werd dat de grenzen waren vervaagd en dat het team opnieuw met elkaar moest formuleren wat wel en niet aanvaardbaar was in de zorg voor deze patiënte.

Nadat er uitgebreid was verteld over de casus, was er ruimte voor discussie. Het riep bij de aanwezigen herkenning op. Er komen veel belangen bij deze casus kijken, zoals goede zorg voor mevrouw, maar ook goede samenwerking met familie én grenzen van het verzorgende team en behandelaren

In een intervisiesfeer is deze casus belicht door de aanwezigen, waarna ook ruimte was eigen ervaringen en vragen te delen met de collega’s.

Het was een nuttige ochtend, waarbij er open werd gesproken en gediscussieerd werd over de casus. De aanwezigen gaven aan een combinatie van casuïstiekbespreking en scholing op een bepaald onderwerp te waarderen als invulling voor het platform GP in de VVT.

Opdracht Trimbos-instituut in het kader van GP-doelgroep

Tijdens de bijeenkomst is er vertelt over de opdracht die Trimbos heeft gekregen om de doelgroep GP in kaart te gaan brengen en een definitie te vormen van deze doelgroep. Daarna wordt er gekeken naar de omgang van de doelgroep en hoe moet die zorg er dan uit zien voor deze doelgroep. Daarnaast wilt het Trimbos-instituut graag organisaties volgen die initiatieven hebben rondom de GP-doelgroep.

Ook is er een werkgroep geformuleerd om na te denken over criteria die bij expertisecentra horen. Het platform GP wordt gebruikt om mee te denken over deelprojecten van het onderzoek. Het kan zijn dat we per e-mail vragen komen naar de mensen die zich hebben verbonden aan dit platform.