Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Met de juiste kennis en hulpmiddelen kunnen ggz- en VVT-professionals ouderen met mentale gezondheidsklachten beter helpen. Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) verzamelt en ontsluit deze kennis. 

Dat doen we met dossiers en het jaarlijkse NKOP Symposium. Organisaties die lid worden van het NKOP krijgen toegang tot ons uitgebreide kennisnetwerk.

NKOP Najaarswebinars 2021

Neem deel aan de gratis NKOP najaarswebinars en vergroot uw kennis over de zorg voor ouderen.

Lees meer

Actueel

Beste promovendi en promotoren,

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is op zoek naar kennis.

Lees verder

NKOP Award

Ook dit jaar reiken we de NKOP Award uit. Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de ouderenpsychiatrie?

Nomineer iemand

Met gepaste trots bieden we u hierbij, namens het netwerk D-zep, het eerste landelijke zorgprogramma aan voor mensen met Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep).

Deze doelgroep heeft meer dan de reguliere behandeling en begeleiding nodig vanwege de extreme aard van het gedrag. Reguliere richtlijnen schieten tekort. Vandaar dat professionals vanuit zowel de sector GGZ vanuit de VVT bijeen gebracht zijn voor het formuleren van een zorgprogramma, specifiek voor deze doelgroep.

Dit zorgprogramma bundelt het aanbod van diagnostiek, zorg en behandeling voor deze cliëntengroep en brengt hierin samenhang aan. Het is bedoeld als gemeenschappelijk kader dat houvast biedt aan cliënten, professionals en organisaties in de benadering van deze complexe doelgroep. Hierdoor ontstaat transparantie in het zorg- en behandelaanbod en wordt professioneel handelen toetsbaar aan eisen van kwaliteit van zorg.

Tevens is het bedoeld als vertrekpunt voor de verdere (wetenschappelijke) ontwikkeling van de ondersteuning en behandeling van de D-zep populatie. Het vindt zijn basis in best practices op gespecialiseerde afdelingen in zowel de VVT als de GGZ en in wetenschappelijke inzichten voor zover voorhanden.

Wij stellen dit zorgprogramma graag ter beschikking van “het veld” en hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de verbetering van opvang, zorg en behandeling van mensen met dementie en zeer ernstig probleem gedrag en hun omgeving.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Barbara Wijnand (B.wijnand@zge.nl) of AteFrans de Bruin (a.debruin@waalboog.nl)

Kennisagenda & Actuele vraagstukken

De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie (pdf) inventariseert kennisvragen en -hiaten in de ouderenpsychiatrie.

Bekijk de agenda en actuele vraagstukken

Generieke module

De generieke module 'Ouderen met psychische aandoeningen' helpt zorgverleners bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg, op basis van wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals- en gebruikers.

Bekijk de generieke module

Meetinstrumenten

Download vragenlijsten voor screening en diagnostiek.

Alle meetinstrumenten

Dossiers

Angststoornissen

Angststoornissen komen het meest voor bij ouderen. Ze melden deze klachten vaak niet bij de huisarts. 

Dossier angststoornissen

Autismestoornissen

Veel ouderen met stoornissen in het autismespectrum hebben nooit die diagnose gekregen of hulp gehad.

Dossier autismestoornissen

Middelenmisbruik

De combinatie van alcohol en medicijnen brengt vaak risico's met zich mee. Toch komt dit vaak voor.

Dossier ouderen en middelenmisbruik

Psychiatrische Consultatie

Psychische stoornissen en gedragsproblemen komen regelmatig voor in het verpleeghuis. Psychiatrische consultatie kan dan helpen.

Dossier Psychiatrische consultatie

Ouderen met verstandelijke beperking

Ouderen met een verstandelijke beperking hebben een grotere kans om psychische klachten te ontwikkelen.

Dossier Ouderen met verstandelijke beperking

Ouderenmishandeling

Eén op de twintig ouderen wordt herhaaldelijk mishandeld. Lees hoe u dit signaleert en wat u kunt doen.

Dossier ouderenmishandeling

Persoonlijkheidsstoornissen

Ouderen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen heel star zijn. Lees welk gedrag u nog meer kunt verwachten.

Dossier persoonlijkheidsstoornissen

Schizofrenie

Ouderen met schizofrenie hebben last van wanen, hallucinaties enverward denken. Lees hoe u dit herkent en behandelt.

Dossier schizofrenie

Slaapstoornissen

Ouderen slapen vaak lichter. Lees wat daar de gevolgen van zijn en wat u eraan kunt doen.

Dossier Slaapstoornissen

Slechthorendheid

Slechthorendheid is een probleem wat vaak niet goed onderkend wordt.

Dossier slechthorendheid

Stemmingsstoornissen

Onder stemmingsstoornissen vallen depressieve, dysthyme en bipolaire stoornissen.

Dossier Stemmingsstoornissen

Suïcidaliteit

Omgaan met de dood is voor veel hulpverleners lastig. Kennis van richtlijnen helpt om met suïcidaliteit of doodswensen om te gaan.

Dossier Suïcidaliteit bij ouderen

NKOP Symposia en Webinars

Ook dit jaar organiseren we Najaarswebinars in plaats van het gebruikelijke NKOP-symposium. We bespreken actuele en interessante thema's rond ouderenpsychiatrie. Deelname is gratis.

Bekijk het programma

De succesvolle webinars en presentaties van het afgelopen jaar zijn opgenomen en terug te kijken. 

Kijk de webinars terug

Ook reikten we net als elk jaar de NKOP-award uit.

Bekijk de winnaar

Platformbijeenkomsten

Platform GP in VVT

Het platform gerontopsychiatrie in de VVT heeft als uiteindelijke doel de kwaliteit van zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond in de VVT te vergroten. Het platform is een manier om kennis en ervaring uit te wisselen.

Online VVT bijeenkomst

Op 5 november 2020 vond online de VVT-bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is opgenomen en hieronder terug te kijken. 

team

Word lid van het NKOP

Als lid van het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie wordt uw organisatie actief betrokken bij ontwikkelingen rondom ouderenpsychiatrie en krijgt u korting op deelname aan kennisbijeenkomsten.

Lees meer en word lid

Nieuws

Gezocht: promovendi en onderzoekers die zich bezighouden met ouderenpsychiatrie
21 juli 2021 - Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is op zoek naar kennis en wil een platform bieden voor het..
Toegang tot Wet langdurige zorg ook voor mensen met een psychische stoornis
1 januari 2020 - Vanaf 2021 kunnen mensen die intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, gebruikmaken van de Wet langdurige..
Film: Typisch Matty
1 september 2019 - Voor zorgverleners die te maken krijgen met ouderen met autisme, is een film verschenen...

Meer nieuws over dit onderwerp

Blogs

Betere zorg bij gestapelde problemen: een therapeutisch woon- en leefklimaat
10 oktober 2021 - Medewerkers op afdeling Oostpoort van Atlant staan stevig in hun schoenen. Zij weten raad met de meervoudige en complexe..
Comfortroom: do or don’t binnen de VVT?
17 december 2018 - Anouk Matser van Archipel Zorggroep schrijft over het concept comfortrooms en haar ervaringen met deze comfortrooms. ..
De kracht van betekenis
3 december 2018 - Sebastiaan van Denderen, Ouderenpsychiater bij Rivierduinen, stelt zich de vraag of een psychiater zich met zingeving..

Meer blogs over dit onderwerp

Houd uw kennis op peil

Ontvang 2 keer per maand de Trimbos Nieuwsflitsen met de laatste ontwikkelingen rond ouderenpsychiatrie.

Publicaties

Het Trimbos-instituut publiceert factsheets, rapporten en andere producten over ouderenpsychiatrie.

Bekijk de producten

Over ouderenpsychiatrie bestaan tal van wetenschappelijke artikelen, promoties en boeken. 

Bekijk het publicatieoverzicht

Over het NKOP

De informatie over ouderenpsychiatrie vond u eerder NKOP.nl. Nu vindt u deze informatie op de website van het Trimbos-instituut.

Partner in geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Het NKOP is partner voor professionals die werkzaam zijn in mental health and aging;
de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. We nemen het initiatief om de kennisagenda (mede) te bepalen en zijn een interdisciplinaire werkplaats voor de uitwisseling van kennis. We dragen bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische problemen en gaan ervan uit dat leren niet ophoudt aan het eind van een opleiding, maar dat deskundigheid zich tijdens het werk verdiept en verbreedt.

Samenwerking

In samenwerking met het programma Ouderen van het Trimbos-instituut zijn we gericht op zowel het implementeren als ook het initiëren van wetenschappelijke inzichten en resultaten, die bijdragen tot kwaliteitsverbetering van behandeling van ouderen met een psychische klachten.

Doelgroep

We richten ons in het bijzonder op professionals en onderzoekers die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen (psychiaters, psychologen, geriaters, verpleegkundigen, preventiewerkers e.a.) en professionals en onderzoekers die werkzaam zijn in de verpleeg- en verzorgingshuissector (geriaters, verzorgenden, maatschappelijk werkenden, ouderenwerkers, huisartsen en anderen.

Leden

GGZ- en VVT-instellingen kunnen lid van het NKOP. Leden krijgen korting op trainingen op het gebied van ouderenpsychiatrie en kunnen gratis deelnemen aan bijeenkomsten. Daarnaast hebben leden invloed op toekomstige kennisontwikkeling.

Word lid van het NKOP

Meer informatie

Christian  Klijs - Helsemans

Stuur een bericht aan contactpersoon Christian Klijs - Helsemans of bel +31 (0)30 - 2959(319)

Nieuwsbrief

Ontvang ongeveer twee keer per maand onze Trimbos Nieuwsflitsen met onder andere ontwikkelingen rond ouderenpsychiatrie.