Kennisagenda NKOP & Actuele vraagstukken

De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht voor zowel ouderen met psychische problemen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als in de Verpleeg- en verzorgingshuizen (VV).

De Kennisagenda is samengesteld met de lidorganisaties van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en betrokken hoogleraren.

> Download de Kennisagenda (pdf)

Focus

De Kennisagenda legt de nadruk op kennis die voor de toekomst van de ouderenpsychiatrie van belang is. Dit alles met als doel bestaande kennis te verspreiden en te implementeren in de praktijk, nieuwe trainingen en scholingen te ontwikkelen om ontbrekende kennis bij professionals te ondervangen, en prioriteiten te stellen voor onderzoek.

Zeven thema’s

De Kennisagenda heeft zeven thema’s:

  1. De samenwerking tussen de GGZ en VVT
  2. De implementatie en het bijstellen van het Zorgprogramma Gerontopsychiatrie
  3. Deskundigheidsbevordering
  4. Leefmilieus: fysieke en sociale inrichting van woonvoorzieningen
  5. Op ouderen afgestemde behandeling
  6. Monitoring van uitkomsten van zorg
  7. De invloed van leeftijdsgeneriek versus leeftijdsspecifiek organiseren en behandelen

Actuele vraagstukken