Implementatie zorgprogramma gerontopsychiatrie

In dit dossier

De bijeenkomst van het platform Gerontopsychiatrie V&V stond in het teken van implementatie van het ‘Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis (2012)'.

Allereerst werd er een ronde gedaan waarin iedereen iets over zichzelf vertelde en over ontwikkelingen binnen de verschillende organisaties. Daarna ging Gerard Ketels in  op de toepassing van het Zorgprogramma (hieronder verder uitgewerkt) bij de Stolpe Hilverzorg. Vervolgens is in twee groepen besproken hoe in de praktijk wordt omgegaan met de clustering zoals die beschreven staat in het Zorgprogramma. Daarna werden de bevindingen plenair doorgenomen. Tenslotte is nagedacht over mogelijke thema’s voor volgende bijeenkomst.

Presentatie Gerard Ketels
Gerard Ketels vertelde over hoe het Zorgprogramma GP binnen de Stolpe Hilverzorg geïntroduceerd is en hoe het nu functioneert. Zo heeft het team in 2013 een sessie met Anne van den Brink (SOG bij de Waalboog, lid van ons platform en medeauteur van het Zorgprogramma)  gehad over het Zorgprogramma. Verder hebben ze het Zorgprogramma per hoofdstuk uitgeplozen. Hieruit is een rapport voortgekomen waar aanbevelingen, acties en aangescherpte vragen in staan. Het Zorgprogramma is een soort onderlegger voor de werkgroep die het Zorgpad uitwerkt. Ondanks de vele vragen vindt de werkgroep het Zorgprogramma wel behulpzaam. Voor de zekerheid komt er toch nog een pilotstudie.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie.

Implementatie Patricia Simon
Patricia vertelde over de implementatie van het Zorgprogramma binnen de organisatie waar zij werkzaam is. Allereerst benadrukte ze het belang van een duidelijke leider binnen het afdeling. Het is belangrijk om iemand als leider te hebben die organisatorisch, maar vooral inhoudelijk goed op de hoogte is van de stand van zaken. Deze leider moet er voor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Samen met de stuurgroep verzorgt de leider het bijhouden en verbeteren van het Zorgprogramma. Ook vertelde Patricia iets over hoe het Zorgprogramma in gebruik genomen is bij de organisatie waar ze werkzaam is. Zo hebben ze het Zorgprogramma als leidraad genomen om een eigen Zorgprogramma te ontwikkelen. De punten die aansluiten bij de visie van de organisatie zijn er in verwerkt. Zorggroep Archipel is gebruikt als voorbeeld. Echter is Archipel een organisatie die gericht is op geriatrie dus enige vertaling in de uitwerking was nodig.

Bespreking Zorgprogramma
Tijdens de bespreking over het Zorgprogramma zijn de volgende punten aan bod gekomen:

 • Het Zorgprogramma is een hulpmiddel, niet een doel
 • Wel of niet fysiek clusteren?
 • Het clusteren vraagt flexibiliteit qua ruimte, medewerkers en programma
 • Het clusteren moet niet puur op diagnose gedaan worden
 • Clusteren is ook voordelig voor de medewerkers door een duidelijker beeld van de groep cliënten die ze voor zich hebben
 • Een grotere organisatie maakt het makkelijker in gebruik
 • Een gemixte groep heeft meer speelruimte

Bespreking implementatie van het Zorgprogramma
Tijdens de bespreking van de implementatie van het Zorgprogramma zijn de volgende punten aan bod gekomen:

 • Kies je eigen punten uit het Zorgprogramma
 • De implementatie gaat geleidelijk
 • De implementatie doe je naar de visie van de organisatie
 • Een medewerker leest het Zorgprogramma waarschijnlijk niet dus is het verstandig het de medewerker te vertellen
 • Het Zorgpad is een mooie kapstok en ook goed voor de verantwoording naar buiten
 • 24uurs besteding in plaats van dagbesteding om beter aan te sluiten ritme van de cliënt