Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) organiseerde op vrijdag 6 november 2015 het State of the art Ouderenpsychiatrie l De kracht van (kwetsbare) Ouderen. Sprekers vertelde over recente bevindingen over verschillende onderwerpen binnen het vakgebied.

Hieronder kunt u de presentaties en workshops van deze dag nog een keer na lezen.

Plenaire lezingen

Eigen regie van de gerontopsychiatrische patiënt volgens het Neuman systems Model l Ferdy Pluck

Debat V&V en GGZ: dat gaat niet samen! l Jan Willem Pijpers & Anne Veldhof

Ouder worden en gezondheid: Het grote verhaal l Anne Margriet Pot

De kracht van het (kwetsbare) systeem l Mirella Steenbeek

Workshops

Specialisten in de wijk l Ton Dhondt

Goed voorbeeld doet goed volgen l Martien Pepping & Henk van As

Omgaan met uitdagend gedrag van ouderen l Ferdy Pluck

Van kwetsbaar naar weerbaar l Gerard Boedijn & Maureen Smeets- Janssen

Regie van ouderen in de behandeling l Lotte Bruins Slot & Cor Arends

Persoonsgerichte zorg voor hoogbegaafde bewoners l Eva Kersbergen

Dit jaar is de NKOP Award uitgereikt aan een persoon én een tijdperk, een soort life-timeaward dus. Winnaar is Erik de Ruyter Korver, psychiater bij Altrecht GGZ.

Erik is sinds 1987 actief in de ouderenpsychiatrie en heeft vooral de oudere patiënten metErnstig Psychiatrische, veelal chronische, patiënten in de schijnwerpers gezet. Op een geheel eigen wijze, lichtvoetig, toegankelijk, aimabel, flexibel en vastberaden heeft hij zich ingezetvoor betere omstandigheden, bejegening en ambulantisering van deze doelgroep. Hij is 10j aar inhoudelijk manager geweest van een grote psychiatrisch ouderen kliniek en heeft ook ambulant zijn sporen verdient. Hij was vanaf 1987 de motor achter de ambulantisering, de nurse driven kliniek, het beschrijven van zorgprogramma’s, systematisch evalueren van behandelingen, de invoering en in positie brengen van de verpleegkundig specialist als zelfstandig behandelaar en het systematischer betrekken van de context/familie in de behandeling. Tevens is hij trainer van de Millon bejegeningsmethodiek, die de
verpleegkundigen toepassen in de omgang met de langdurig opgenomen patiënten. Ook traint hij mensen in de PIMM (interventies voor mantelzorgers). Erik heeft zijn baan altijd gecombineerd met een eigen praktijk. Hij gaat medio 2016 met pensioen.

Oordeel jury (Anneliek Maat, Foka Eekhof, Rosaline Wilting, Albert Blom en Maddy Blokland)
De prestaties en ‘drive’ van de winnaar zijn meer dan voldoende voor een oeuvreprijs.
Ouderen met chronische psychiatrische problemen zijn altijd minder in zicht geweest, goed dat hij dit zo volhardend heeft opgepakt. Hij is inhoudelijk gedreven en heeft zich ingezet voor scholing en verbetering van de inhoud en uitvoering van zorg/behandeling. Startpunt hierbij was de relatie met de oudere patiënt.

NKOP Symposium 2015

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) organiseerde op vrijdag 6 november 2015 het State of the art Ouderenpsychiatrie l De kracht van (kwetsbare) Ouderen.

Sprekers vertelde over recente bevindingen over verschillende onderwerpen binnen het vakgebied.

Hieronder kunt u de presentaties en workshops van deze dag nog een keer na lezen.

 

Plenaire lezingen

Eigen regie van de gerontopsychiatrische patiënt volgens het Neuman systems Model l Ferdy Pluck

Debat V&V en GGZ: dat gaat niet samen! l Jan Willem Pijpers & Anne Veldhof

Ouder worden en gezondheid: Het grote verhaal l Anne Margriet Pot

De kracht van het (kwetsbare) systeem l Mirella Steenbeek

 

Workshops

Specialisten in de wijk l Ton Dhondt

Goed voorbeeld doet goed volgen l Martien Pepping & Henk van As

Omgaan met uitdagend gedrag van ouderen l Ferdy Pluck

Van kwetsbaar naar weerbaar l Gerard Boedijn & Maureen Smeets- Janssen

Regie van ouderen in de behandeling l Lotte Bruins Slot & Cor Arends

Persoonsgerichte zorg voor hoogbegaafde bewoners l Eva Kersbergen

Dit jaar is de NKOP Award uitgereikt aan een persoon én een tijdperk, een soort life-timeaward dus. Winnaar is Erik de Ruyter Korver, psychiater bij Altrecht GGZ.

Erik is sinds 1987 actief in de ouderenpsychiatrie en heeft vooral de oudere patiënten metErnstig Psychiatrische, veelal chronische, patiënten in de schijnwerpers gezet. Op een geheel eigen wijze, lichtvoetig, toegankelijk, aimabel, flexibel en vastberaden heeft hij zich ingezetvoor betere omstandigheden, bejegening en ambulantisering van deze doelgroep. Hij is 10j aar inhoudelijk manager geweest van een grote psychiatrisch ouderen kliniek en heeft ook ambulant zijn sporen verdient. Hij was vanaf 1987 de motor achter de ambulantisering, de nurse driven kliniek, het beschrijven van zorgprogramma’s, systematisch evalueren van behandelingen, de invoering en in positie brengen van de verpleegkundig specialist als zelfstandig behandelaar en het systematischer betrekken van de context/familie in de behandeling. Tevens is hij trainer van de Millon bejegeningsmethodiek, die de
verpleegkundigen toepassen in de omgang met de langdurig opgenomen patiënten. Ook traint hij mensen in de PIMM (interventies voor mantelzorgers). Erik heeft zijn baan altijd gecombineerd met een eigen praktijk. Hij gaat medio 2016 met pensioen.

Oordeel jury (Anneliek Maat, Foka Eekhof, Rosaline Wilting, Albert Blom en Maddy Blokland)
De prestaties en ‘drive’ van de winnaar zijn meer dan voldoende voor een oeuvreprijs.
Ouderen met chronische psychiatrische problemen zijn altijd minder in zicht geweest, goed dat hij dit zo volhardend heeft opgepakt. Hij is inhoudelijk gedreven en heeft zich ingezet voor scholing en verbetering van de inhoud en uitvoering van zorg/behandeling. Startpunt hierbij was de relatie met de oudere patiënt.