NKOP Symposium 2016

In dit dossier

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) organiseerde op donderdag 3 november 2016 het State of the art Ouderenpsychiatrie l Ouderenpsychiatrie en al haar complexiteit.

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) organiseerde op donderdag 3 november 2016 het State of the art Ouderenpsychiatrie l Ouderenpsychiatrie en al haar complexiteit. Sprekers vertelde over recente bevindingen over verschillende onderwerpen binnen het vakgebied. Naast interessante lezingen stonden een pro contra, een paneldiscussie en drie parallelsessies op het programma

Hieronder kunt u de plenaire presentaties, pro contra en presentaties van de parallelsessie van deze dag nog een keer na lezen.

Plenaire lezingen

Generieke module ouderen met psychische aandoeningen | Ton Dhondt

Eigenheid van de ouderenpsychiatrie en gevolgen voor praktijk en onderzoek | Mirjam van Soest-Poortvliet

Depressie en ouderen: een update| Annette Hegeman

Meer aandacht voor ouderen met psychiatrische problematiek in VVT binnen het NKOP| Bernadette Willemse

Behandeling van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen| Arjan Videler

Parallelsessies

Shared Decision Making met ROM als informatiebron | Margot Metz, Saskia Bollen, Maud Bocken & Arjan Videler

Ouderen met een bipolaire stoornis | Annemieke Dols, Sigfried Schouws, Moniek van Dijk & Margot Triebels

Verslaving en ouderen | Marjolein Veerbeek, Roelof Risselada, Annie van der Kooij & Jaap Nanning

Posters

E-learning over omgaan met veranderend gedrag bij dementie

Dementiebril voor mantelzorgers van mensen met dementie

Executive Functioning in Older adults with autism

ROM-GPS: Routine Outcome Monitoring

Prognostic significance of social network, social support and loneliness for course of major depressive disorder in adulthood and old age

Riskmanagement by the early recognition method in patients with huntington's disease

NKOP award

Dit jaar is de NKOP award uitgereikt aan Arjan Videler, psychotherapeut, manager behandeling bij PersonaCura en teamlid bij GGZ Breburg Centrum senioren!

De jury, dit jaar bestaande uit Paul Naarding, Anneliek maat, Mirjam van Soest en Foka Eekhof, hadden dit jaar de keus tussen 2 personen. Beide personen die zijn voorgedragen voor het NKOP Award zijn uitermate begaan met de oudere mens met psychiatrische problematiek, alhoewel ieder op zijn eigen specifieke doelgroep. Prachtige kandidaten voor de award, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn.

De winnaar is een zeer gepassioneerd persoon. Dit zie je, zoals de voordrager
aangaf, terug is zijn werk. Zijn drive is ‘met oor en oog voor de persoon’ en hij
verricht zijn werk met respect en uitgaande van de kracht van de mens. Hij is
duidelijk over procedures van de behandeling naar de cliënt toe. Is open en
vertelt wat er gaat gebeuren. Hij stelt zijn cliënten op hun gemak, maar vooral
gaat hij uit van de kracht van de mens.

Daarnaast doet hij actueel onderzoek dat past bij de context van deze tijd, de vraagstukken die voor de oudere psychiatrische patiënt spelen in een tijd waarin zoveel als mogelijk participatie in de maatschappij voorop staat. Op 2 december zal hij promoveren op het terrein van behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en ook tijdens het NKOP symposium heeft hij meer verteld over de resultaten van dit promotieonderzoek. NKOP award is gemaakt door Babke Moelee aan de hand van het thema van het NKOP symposium: ouderenpsychiatrie en al haar complexiteit.