Informele zorg en gerontopsychiatrie

Familie als ‘compagnon’ in het proces en als hulpverlener egoloos hulp verlenen.

Henk-Willem Klaassen – presentatie ‘Bondgenoten’

Strekking: Familie als ‘compagnon’ in het proces en als hulpverlener egoloos hulp verlenen. Familie aansporen om netwerk in te zetten.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie.

Reacties:

 • Platformdeelnemer geeft aan dat bij oudere doelgroep het contact met familie moeilijker te leggen is.
 • Platformdeelnemer vraagt zich af of dit ook werkt bij een boze familie waarvan hoofdpersoon zegt dat ze geen contact met haar familie hoeft.
 • Henk-Willem Klaassen: 90% heeft wel goed contact met haar familie. Mijn stelling is: begin bij het makkelijke, dan, na opbouwen van ervaring en expertise langzaam naar de moeilijkste gevallen.
 • Platformdeelnemer vraagt zich af welke plaats familie gegeven moet worden na de eerste ontmoeting en de hetero-anamnese.
 • Heel periodiek overleg hebben met de familie en de taak op ons nemen om dat overleg te organiseren.

Sylvia Smit – presentatie GGZ-NHN

Strekking: Starten met een hetero-anamnese om actief familiebeleid te starten. Een persoonlijke coördinator voor een familie aanwijzen. Naast klachten ook leuke ervaringen delen met familie en leuk contact houden met familie. Bij lastige familieleden net zolang zitten totdat zij duidelijk hebben waar het om gaat en dat duidelijk is wat zij voor hun naasten willen en wat de hulpverleners daar voor een rol in kunnen spelen.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie.

Vraag 1. In hoeverre is informele zorg bij uw eigen organisatie geregeld?

 • In bijna alle zorgorganisaties is er een familie en vrijwilligersbeleid.

Vraag 2 Wat zijn goede voorbeelden van hoe informele zorg in uw organisatie is georganiseerd?

 • Maatjes systeem vrijwilligers
 • Aanbieden van cursussen voor de vrijwilligers voor deze doelgroep: vrijwilligersacademie
 • Inzetten buurt bv. schaakvereniging, fietsclub of kerk. Begeleiding vanuit de zorg
 • Verpleeghuis verbinden met de buurt
 • Vanaf opname duidelijk aangeven wat van familie verwacht wordt
 • Activiteiten organiseren waarbij ook familie wordt uitgenodigd en waar mogelijk ook een rol heeft (bijvoorbeeld BBQ, muziekavond)

Vraag 3: Richt de informele zorg zich zowel op familie/naasten als vrijwilligers? Waarom wel/niet?

 • Bewoners hebben behoefte aan een maatje, maar het beleid is dat vrijwilligers beschikbaar zijn voor een afdeling
 • Moeilijk vrijwilligers te vinden: vrijwilligers worden ouder, dus daar ook veel werk aan. Minder sociale vaardigheden.
 • Familieleden moeten handvatten geboden krijgen en stimulans.
 • Niet alleen naar binnen kijken, maar ook naar buiten.

Vraag 4: Informele zorg inzetten anders bij GP in VVT dan bij PG en/of somatiek in VVT? Anders dan in GGZ?

 • Verschillen in levensgeschiedenis. Psychiatrische problematiek speelt vaak al jaren en deel van de bewoners heeft ook geen kinderen.
 • Familierol in dagelijkse zorg, maar dat geeft soms ook weer moeilijkheden. Als de familie zo’n grote rol krijgt moeten er wel grenzen aangegeven worden.
 • Opvallend dat familie in gp geen behoefte hebben aan bezoeken waarbij ze tegenover een familielid zitten en proberen gesprek aan te gaan. Liever wandeling of een BBQ zodat het contact makkelijker verloopt.