Succesvolle samenwerking V&V en GGZ

Bij het eerste onderwerp is een presentatie gegeven over de samenwerking tussen Kwintes en Woonzorgcentra Flevoland met betrekking tot het project "Woonvorm De Bolder". De presentatie, gegeven door mw. Saskia Meulenberg en mw. Carolien de Wit, is hier te vinden.

Verder is ook nog een presentatie gegeven over samenwerking tussen V&V en GGZ bij de GGZ Noord-Holland-Noord. Deze behandelde vier samenwerkingsituaties; de Korsakovafdeling, de Somato-Geronto- Psychiatrische afdeling, de GGZ-afdeling in het zorgcentrum en de GGZ-afdeling aan het zorgcentrum. De presentatie, gegeven door dhr. Anno Bos, is hier te vinden.

Na de twee bijdrages volgde gesprekken in kleinere groepen, waarin werd gediscussieerd over de samenwerking tussen V&V en GGZ.

Zorgprogramma Gerontopsychiatrie
Bij het tweede onderwerp heeft mw. Anne van den Brink een presentatie gegeven over een zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Wegens grote interesse gaan we bij de volgende bijeenkomst hier verder mee. De presentatie is hier te vinden.

Proefschrift dubbele zorgvragers
Janine Collet onderzocht in haar proefschrift de zorgvragen en kenmerken van dubbele zorgvragers, de kenmerken en het werkgerelateerde welzijn van zorgmedewerkers die voor dubbele zorgvragers zorgen en tot slot de benodigde onderdelen van adequate zorg voor dubbele zorgvragers te definiëren. Hierin werd onder andere rekening gehouden met de combinatie van zorg in de VVT en de GGZ.