Inzet ervaringsdeskundigheid

In dit dossier

Tijdens de deze bijeenkomst is gesproken over de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hierbij was als gastspreker uitgenodigd mevr. Joke Salvatori. Zij is werkzaam als ervaringsdeskundige bij Mediant Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden Twente. Daarnaast is er aandacht besteed aan het door mevr. Ester Willemse geschreven opzet ‘Een pleidooi om leefomgeving en kwaliteit van leven voorrang te geven op indicaties, regels en financiering’.

De inzet van een ervaringsdeskundige – mevr. Joke Salvatori en dhr. Hans Putte
Joke Salvatori is werkzaam als ervaringsdeskundige bij Mediant en is meegevraagd naar het Platform Gerontopsychiatrie V&V door Hans Putte, ook werkzaam bij Mediant, dit om over het thema van deze bijeenkomst te spreken ‘De inzet van een ervaringsdeskundige’.

Ervaringsdeskundige word je niet zomaar, hiervoor is levenservaring nodig. Na jarenlange psychiatrische klachten is Joke nu de klachten ‘de baas’ en kan zij er goed mee omgaan. Sinds 4 à 5 jaar is zij werkzaam als ervaringsdeskundige. Hiervoor heeft zij een eenjarige HBO opleiding gevolgd. Joke heeft passie voor mensen en doet zij haar werk met veel overgave. Door haar eigen levensverhaal voelt Joke goed aan wat voor gevoelens er spelen bij de cliënten. Ze luistert niet alleen naar cliënten, maar gaat met hen in gesprek en deelt haar eigen ervaringen. Joke ziet zichzelf als een soort van bruggenbouwer. Hiermee wordt bedoelt dat zij de gevoelens en wensen van de cliënt vertaalt naar de hulpverleners. Daarnaast heeft ze ook een kritische rol binnen het team van behandelaren, omdat ze geregeld meedenkt over de omgang met cliënten.

Informatie uitwisseling ‘De inzet van een ervaringsdeskundige’
In subgroepen is gesproken over eigen ervaringen met inzet van ervaringsdeskundigen en of er in hun organisatie ook gebruik gemaakt. De volgende punten zijn genoemd:

Over het algemeen zijn deelnemers enthousiast over de inzet van een ervaringsdeskundige binnen de GGZ en VVT. Bij de GGZ is er al ervaring met het inzetten van ervaringsdeskundigen, in de VVT zou er gebrainstormd moeten worden over hoe je dit beroep moet inzetten binnen de organisatie.
Meeste deelnemers zijn er van overtuigd dat het een meerwaarde heeft binnen de organisatie.
Mogelijk in de vorm van een workshop, want het kan een boost aan je team geven.
Bij een organisatie is de inzet van een ervaringsdeskundige al eerder geprobeerd, maar tijdens de sollicitatie niet de juiste persoon gevonden. Hierbij oppert Joke om een of meerdere cliënten te betrekken bij de sollicitatie en dan goed te kijken of de sollicitant een vertrouwensband aangaat.

Pleidooi om leefomgeving en kwaliteit van leven voorrang te geven op indicaties, regels en financiering. De sectoren V&V en GGZ verenigen zich.
Ester Willemse heeft een voorzet gemaakt naar aanleiding van de vorige bijeenkomst Platform Gerontopsychiatrie V&V voor en pleidooi. Het is de bedoeling dat, dit pleidooi wordt ingediend bij het Zorg- instituut Nederland. Dit doen we in overleg met Actiz die over dit zelfde onderwerp begin december een voorstel naar het Ministerie van Volksgezondheid sturen.